Budgetaftale på plads i Thisted Kommune

Aftalen for næste års budget i Thisted Kommune er kommet plads. Og der er tale om en bred aftale.

Under overskriften “Vækst og velfærd i Thisted kommune” og “Kvalitet i velfærden – også på lang sigt”, har partierne Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgået budgetforlig for 2020.

– Rammebesparelserne på Social og sundhed og Børne- og familieområdet er annulleret for 2020, ligesom at de foreslåede behov fastholdes. For at opnå “Kvalitet i velfærd- også på lang sigt”, skal 2020 på de 2 områder analyserer hvordan kan der frigøres ressourcer der kan understøtte og forbedre serviceniveauet og de bygningsmæssige kapaciteter, skriver borgmester Ulla Vestergaard på facebook.

Forliget vil en af de nærmeste dage blive udsendt i sin helhed.

– Jeg vil gerne takke partierne for gode og konstruktive forhandlinger/meningsudvekslinger, skriver Ulla Vestergaard.

Forfatter

Related posts

Top