Brug flere penge på at sikre de bløde trafikanter

Af Ansgar Nygaard
Medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre
Mors

For efterhånden nogle år siden var der meget snak om, at Limfjordsvej og Sallingsund skulle være ud i et, med frakørsel ind til den nuværende Sallingsundvej fra syd. Planlægningen var endda så langt fremme, at det var en sag på teknik og miljøs dagsorden.

Heldigvis blev sagen taget af dagsordenen, og en stor del af det afsatte beløb til vejforlængelsen af Limfjordsvej ud i Sallingsundvej, blev brugt på en rundkørsel, der blev lavet hvor Limfjordsvej krydser Elsøvej, et sted hvor der før etableringen af rundkørselen , skete uheld, også enkelte alvorlige uheld.

Heldigvis blev der enighed i udvalget og i den videre behandling af sagen, for forslaget om en rundkørsel ved Elsøvej. Men at lade de to veje Sallingsundvej og Limfjordsvej gå ud i et. Det tror jeg ikke sker foreløbigt. Det, som står beskrevet i lokalplanen, om at lave vej gennem forhenværende Carl Nørgaards grund, kan jeg sagtens være med til at trække tilbage som også Mejner Nørgaard og gir udtryk for, i avisen den 2. februar. Jeg er også sikker på, at have hele Venstres kommunalbestyrelsesgruppe bag mig. Lad det blive som det er, det fungerer fint.

Lad os ikke bruge flere penge der, så hellere bruge midlerne på flere cykelstier. Fra Venstres side kunne det være ønskeligt, om der blev afsat flere penge til etablering cykelstier, f.eks. fra Nykøbing til vores industriområde. En forbindelse som gerne må række helt til Ø. Jølby, så der bliver cykelsti helt fra Thisted til Nykøbing. Ligeledes at få cykelstien på Sallingsundvej forlænget helt til Sallingsund Færgekro. Der er sikkert også andre steder, hvor vi kunne være med til at sikre de svage i trafikken, som cyklister jo er.

 

Forfatter

Related posts

Top