Brosbøl åbner for afdragsfrie lån til forureningsramte boligejere

Miljøminister Kirsten Brosbøl giver nu en håndsrækning til boligejere, der venter på at få renset deres forurenede grund. De kan få et afdragsfrit statsgaranteret lån, så grunden kan blive renset med det samme.

Regionerne får årligt 420 mio. kroner af staten til at rydde op på forurenede grunde. Jordforureningerne ryddes op i prioriteret rækkefølge, og nogle boligejere med jordforurening kan have en ventetid på 10-14 år, før de kan få oprenset deres grund. Omkring 400 boligejere venter lige nu på, at deres grund kan blive ryddet op på statens regning under værditabsordningen. Men nu genåbner miljøminister Kirsten Brosbøl en låneordning, så boligejere kan få renset deres grund øjeblikkeligt.

– Hvis der er en akut sundhedsrisiko, så kan man få øjeblikkelig hjælp, men ellers kan der gå mange år, inden jordforureningen er væk. Det kan være en kedelig situation at stå i for nogle familier, der er bekymrede eller gerne vil sælge deres hus. Jeg åbner derfor en låneordning, som giver boligejere mulighed for at få et afdragsfrit statsgaranteret lån, så man kan få renset sin grund uden ventetid, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Med låneordningen kan man optage et lån i banken, og derefter sørger regionen for oprydning med det samme. Boligejeren skal kun betale for oprettelse af lånet og renter, og staten betaler en del af renten svarende til nationalbankens udlånsrente. Når det så bliver boligejerens tur på ventelisten via værditabsordningen, refunderer staten det lånte beløb til boligejeren.

Ventelisten falder
Selvom nogle boligejere har lang ventetid på værditabsordningen, er det gået fremad. Faktisk er ventelisten blevet kortere de sidste otte år.

– Det glæder mig meget, og det kan være et tegn på, at jordforureningsloven virker. Her er der gjort meget for, at undgå fremtidige problemer for nye boligejere – blandt andet ved, at forureninger kortlægges, så interesserede købere har kendskab til dem, og hvis der sker ny forurening, skal forureneren betale oprydningen. Men opgaven med jordforurening er stadig enorm og vil vare mange år frem i tiden, siger Kirsten Brosbøl.

Hvis man som boligkøber gerne vil vide, om en grund er forurenet, kan man se på miljoeportal.dk, om grunden er forureningskortlagt.

FAKTA
Der er kortlagt ca. 15.000 grunde med konstateret forurening, hvor langt størstedelen er gamle forureninger. Efter jordforureningsloven skal forureneren betale for oprydning, men der er mange gamle forureninger fra før forureneren betaler-princippet kom ind i loven den 1. januar 2001.

De cirka 400 boligejere, der uforskyldt er blevet ejere af en forurenet grund, kan hjælpes på tre måder:

1) I den almindelige offentlige indsats rydder regionerne op i prioriteret rækkefølge, efter hvor stor en risiko forureningen udgør for sundheden og grundvandet. Regionerne har 420 mio. kroner årligt til denne opgave.

2) Værditabsordningen er en ordning, hvor boligejere kan få opryddet deres forurenede boliggrund på statens regning mod en mindre egenbetaling. Værditabsordningen bygger på et først til mølle-princip. Der er ca. 10 års ventetid for den sidst tilkomne boligejer på ventelisten. Der er visse begrænsninger for ordningen, bl.a. skal ejeren have købt ejendommen i forurenet tilstand uden at vide eller burde vide, at ejendommen er forurenet.

3) Låneordningen er et tilbud til boligejere, der står på værditabsordningens venteliste, men vil have en oprydning her og nu. Låneordningen er et godt tilbud til de boligejere, der står med et akut behov for en oprydning, og låneordningen giver disse boligejere mulighed for at komme ud af en låst situation via et statsgaranteret, afdragsfrit lån. Personer tilmeldt værditabsordningen får direkte besked med brev, når låneordningen åbnes.

Forfatter

Related posts

Top