Brobyggersygeplejersker er en succes

De fire brobyggersygeplejersker, som sidste år blev ansat på Aalborg Universitetshospital, har været en succes.

Siden december 2019 har Aalborg Universitetshospital, herunder afdelingen i Thisted, gjort brug af de såkaldte brobyggersygeplejersker. Deres arbejde består i at hjælpe særligt sårbare patienter med overgangen mellem hospital og kommune og sikre sammenhæng i patientforløbet, så patienterne føler sig trygge.

Og det går rigtig godt. Data viser, at der har været 464 henvisninger fordelt ud på universitetshospitalets tre matrikler siden ordningens start. Ordningen er primært målrettet de patienter, der har mange indlæggelser og flere diagnoser.

– Disse personer har ofte komplekse forløb, hvor de kan komme i klemme mellem flere instanser og dermed nemt blive tabt. Men ved i samarbejde med relevante aktører at hjælpe patienten med at gennemføre den planlagte behandlingsforløb på hospitalet og i eget hjem, er der meget bedre mulighed for at hjælpe patienten og sikre, at patienten får den rette hjælp og rent faktisk bliver behandlet korrekt, fortæller Lise Søndergaard, leder af Sund Info på Aalborg Universitetshospital.

Støtte og tovholder i patientforløbet
For patienterne betyder det helt konkret, at de bl.a. får hjælp til at kontakte fx kommune, egen læge eller afvænningsklinik.

Dermed bliver brobyggersygeplejersken altså en konstant støtte, der følger patienten gennem behandlings- og udredningsforløbet. Kontakten foregår primært på hospitalet, men også telefonisk og ved hjemmebesøg. I 2020 har der været kontakt 1593 gange.

Og det er afgørende for at skabe større lighed i mødet med sundhedsvæsenet.

– Vi får tilbagemeldinger fra pårørende, der er meget taknemmelige over, at deres nærmeste bliver hjulpet på tværs i systemet, så de rent faktisk får den behandling, de har brug for. Det øvrige personale har ligeledes med stor glæde taget imod brobyggersygeplejerskerne, da tiden ofte er presset i forhold til at gå i dybden med disse patienter og deres livssituation. Vi er altså meget positive over den gode start, og vi glæder os til at fortsætte, siger Lise Søndergaard.

Fra politisk side er der ligeledes glæde over de gode resultater.

– Lighed i sundhed forudsætter, at borgerne behandles forskelligt gennem målrettede tilbud. Der er et stort politisk ønske om at skabe lige muligheder for alle vores patienter, og med brobyggerordningen har vi mulighed for at hjælpe de mest udsatte patienter med at skabe sammenhæng og overblik. Derfor glæder jeg mig over de gode resultater, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

I 2018 vedtog Danske Regioner, at der skal uddannes 1.000 brobyggersygeplejersker, som skal hjælpe ældre, kronikere, multisyge og psykiatriske patienter, der jævnligt er i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af kommune, region og almen praksis.

Aalborg Universitetshospital har ansat 4 brobyggersygeplejersker – en på halv tid i Thisted, en på halv tid i Hobro og 2 på fuld tid i Aalborg.

Foto: Lasse Høj Nielsen, Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top