Brexit skærer kun få procent af fiskeindustriens salg

Der har de seneste år været bekymringer om, at Storbritanniens udtræden af EU ville betyde stor tilbagegang for den danske fiskeindustri, da danske fiskere historisk set har fanget en stor del af sine fisk i britisk farvand.

Men regningen bliver næppe så stor, som man kunne have frygtet.

Det viser beregninger fra økonomer på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Økonomerne når frem til, at den danske fiskeindustri herunder engroshandlen med fisk risikerer et fald i omsætningen på mellem 2,5 og 4,6 procent.

Årsagen er delvist, at danske kvoter i de områder, der påvirkes af brexit-aftalen, bliver skåret med ni procent.

Dermed vil man ikke kunne fange så mange fisk som tidligere, men da de tilbageværende kvoter ikke bliver udnyttet i dag, behøver tilbagegangen ikke at blive så stor.

– De kvoter, der er omfattet af brexit-aftalen, udnyttes i dag ikke fuldt ud, og hvis man udfylder dem fuldt ud, vil man kunne opretholde stort set samme fiskeri som i dag, siger Max Nielsen, der er økonom og lektor på Københavns Universitet.

De lavere kvoter vil ifølge beregningen betyde en nedgang i salget på 0,5-2,6 procent.

Max Nielsen betegner den samlede tilbagegang på 2,5-4,6 procent som et worst case-scenarie, og selv hvis det skulle ende der, er det langt bedre end frygtet.

– De danske fiskere har indtil sidste år haft omkring en tredjedel af deres fangster i britisk farvand, og der var nævnt en frygt for, at hele den adgang kunne forsvinde.

– Set i det lys er det her langt lavere, end hvad man hørte, før brexit-aftalen var indgået, siger Max Nielsen.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, opfordrer dog regeringen til ikke at glemme, at fiskerne fortsat vi blive ramt af brexit:

– Der er en tilbagegang på otte til ti procent i fiskerimulighederne. Det er situationen for det udøvende fiskeri, som jeg repræsenterer, siger Svend-Erik Andersen.

Hos regeringen kalder fødevareminister Rasmus Prehn (S) beregningerne for en god nyhed. Men ministeren varsler dog samtidig hjælp til fiskeriet.

– Den nye undersøgelse er selvfølgelig positiv læsning, set i forhold til hvad vi tidligere frygtede, at tabet ville være for fiskeindustrien og engroshandlen. Det er vi glade for. Men det er fortsat et tab.

– Derfor ændrer det ikke på det, regeringen hele tiden har sagt, nemlig at danske fiskere skal kompenseres for brexit, og at vi vil hjælpe følgeerhvervet og de lokalsamfund, som bliver hårdest ramt. Det holder vi fast i, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/

Arkivfoto

Forfatter
Tags ,

Related posts

Top