Bred enighed om budgetforlig 2018 i Morsø Kommune

Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune blev torsdag eftermiddag enige om budgetforliget 2018. Processen har været historisk hurtig, da den startede torsdag formiddag og alle kommunalbestyrelsesmedlemmer bakkede op om eftermiddagen.

I forliget er der både blevet plads til udvikling, anlæg og serviceforbedringer – samtidig med at budgettet er i balance.

– Jeg er utrolig glad for, at vi i et valgår kan fastholde den tradition, der er i denne kommunalbestyrelse for at i enighed at kunne indgå i et budgetforlig. Især når der er tale om et budget, som fastholder og sikrer den kvalitet vi har i de gode tilbud, der er på de borgernære områder, fortæller Hans Ejner Bertelsen, borgmester Morsø Kommune.

Udviklingsdagsorden fortsætter

– Det er samtidig et budget, der bygger videre på den udviklingsdagsorden, der i de seneste år har været kendetegnende for Mors. Grundlaget for at vi kan være nået hertil i dag er den Serviceplan 2020, vi startede denne kommunalbestyrelsesperiode med. Det har sammen med en stram økonomistyring skabt grundlaget for den udviklingsdagsorden, vi nu har sat for Mors. Vi har med dette budgetforlig skabt et godt afsæt for den nye kommunalbestyrelse arbejde i den kommende periode, fortæller Hans Ejner Bertelsen.

Foto : Morsø Kommune

Opprioritering af velfærdsområdet
Viggo Vangsgaard, som er gruppeformand for Socialdemokratiet er også tilfreds med forliget og tilføjer:

– Jeg er tilfreds med, at vi har sikret klare socialdemokratiske aftryk på det her forlig. Det har været vigtigt for os fra starten, at få opprioriteret velfærdsområdet i Morsø kommune.  Vi har bl.a. sikret opnormering af ældreplejen, tolærerordning i overbygningen, gratis psykologhjælp til unge under 25 år samt fem mio. til skole og fritidsområdet. Jeg mener, at vi har sat nogle klare aftryk på budgettet, som både den ældre på plejehjemmet, medarbejderne i Morsø kommune og de unge på skolerne vil kunne mærke i deres hverdag, siger han.

Foto : Morsø Kommune

Budget som er udtryk for fremdrift og fremskridt
Ligeledes bakker venstres gruppeformand Peter Therkildsen op:

– Vi sætter med dette budget udviklingsinitiativer i gang for 70 mio. kr. som sammen med de forventede 49 mio., der er indeholdt i oplægget til finanslov, synes jeg, at vi kan se en tryg fremtid i møde. Personligt glæder jeg mig over Midtmors Sport og kulturen har fået et løft og med det en ø i balance. Næssundfærgen, Multiparken og Øroddeprojektet er vidne om at hele øen er tilgodeset i dette budgetforlig. Til sidst håber vi i Venstre at flere varme hænder i ældreplejen vil være med til at fremme arbejdsglæden, siger han.

Foto : Morsø Kommune

Skaber grundlag for fortsat udvikling af Mors

De tilfredse toner genlyder også hos gruppeformand for Demokratisk Balance, Ellen Philipsen Dahl:

– Demokratisk Balance vil gerne sige tak til kollegerne i kommunalbestyrelsen for at bakke op om Øroddeprojektet til glæde for ikke bare Nykøbing men hele Mors. Samtidig er vi glade for at der er afsat penge til Opstartspuljen som på sigt, skal blive til den fond der hele tiden har været et ønske for Demokratisk Balance. En fond hvor kommune og det private erhvervsliv i et samarbejde skaber grundlag for fortsat udvikling på Mors. Derudover er vi i Demokratisk Balance glade for at kunne se os selv i hele budgettet. Og lad os så komme i gang, siger hun.

Foto : Morsø Kommune

Tiltag peger frem
Hos Liberal Alliance ser man også mange positive tiltag og aftryk:

– Liberal Alliance er utrolig glade for, at der kunne indgås et bredt funderet budgetforlig, hvor vi kan se os selv i. Det er glædeligt at budgetprocessen har været lettere end tidligere, og at vi har kunnet undgå besparelser, netop pga. en stram budgetstyring. Der er mange gode tiltag i forliget, som peger fremad til glæde og gavn for alle morsingboere, fortæller gruppeformand Uffe Korsgaard fra Liberal Alliance.

Foto : Morsø Kommune

Fastholder og udbygger kvaliteten

– Dansk Folkeparti er godt tilfredse med, at vi her på Mors ikke behøver, som så mange andre kommuner er nødsaget til, at forringe servicen overfor borgerne. Vi fastholder og udbygger kvaliteten i de tilbud vi har. Samtidig sikrer vi en ansvarlig økonomisk drift, hvor der også er plads til udviklingstiltag. Ikke mindst er vi i Dansk Folkeparti glade for, at der er sikret flere varme hænder på ældreområdet, fortæller gruppeformand Meiner Nørgaard fra Dansk Folkeparti.

Forfatter

Related posts

Top