Borgmesteren hejste Det Grønne Flag

Fredag formiddag var alle kursister og medarbejdere på Thy-Mors HF & VUC, Thisted-afdelingen, samlet til flaghejsning af Det Grønne Flag med borgmester Lene Kjelgaard Jensen som taler.

Indledningsvist orienterede underviser og medlem af skolens miljøråd, Tim Elleris, kort om nogle af de aktiviteter, som kursister og medarbejdere har gennemført det seneste års tid.

Thisted kommunes borgmester, Lene Kjelgaard Jensen, var inviteret til at foretage den officielle flaghejsning. I sin tale lagde borgmesteren vægt på alle de mange tiltag, som Thy-Mors HF & VUC har foretaget for at værne om miljøet: – For at forbedre det fysiske miljø har I bl.a. udskiftet klimaanlægget, anlagt solceller, indført et affaldssorteringssystem og skiftet alle vandhaner til sparehaner. Herudover har der I jeres undervisning været fokus på bæredygtighed og global opvarmning i form af et UngEnergi-arrangement, hvor repræsentanter fra UngEnergi holdt foredrag og lavede workshops for hele skolen, sagde borgmesteren blandt andet.

Yderligere gjorde Lene Kjelgaard Jensen også opmærksom på, hvor vigtigt det er med gode ambassadører for at sikre, at vi alle passer godt på miljøet i hverdagen og fremtiden. Lene sluttede af med et ønske til alle om at efterlade miljøet på mindst samme måde, som vi har overtaget det. Efter talen hejste Lene Det Grønne Flag i skolegården på Munkevej.

Afslutningsvis blev der uddelt Thy Øko-is til alle kursister.

Facts om Grønt Flag Grøn Gymnasieskole
Grønt Flag Grøn Gymnasieskole er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet og udviklet i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning, Miljøministeriet, Tips- og Lottomidler til Friluftsrådet samt Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS).

Det er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling, og er samtidig en certificeringsordning for gymnasieskoler, der arbejder mod en større bæredygtighed på institutionen både gennem undervisning og reelle handlinger.

En Grøn Gymnasieskole er en skole, der sætter miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling højt på dagsordenen samt tager vare på miljøet og arbejder frem mod at være mere bæredygtig.

Når kriterierne til certificeringen er opfyldt og dokumenteret tildeler Friluftsrådet skolen Det Grønne Flag for et år. Skolen skal opfylde dels nogle undervisningskriterier, som gør eleverne ansvarlige og miljøbevidste, dels nogle institutionskriterier, der bidrager til en bæredygtig skole.

Grønt Flag Borgmester Lene Kjelgaard Jensen holdte tale. Jens Otto Madsen og Tim El.._ (2)

 

Borgmester-Lene-Kjelgaard-Jensen-holdte-tale

Borgmester-Lene-Kjelgaard-Jensen-holdte-tale

Thy øko-is til alle

Thy øko-is til alle

Forfatter

Related posts

Top