Borgmester i borgmester-praktik

Thisted Kommunes borgmester Ulla Vestergaard fortsætter sine praktikdage med det mål at blive den bedst mulige borgmester. Hun har tidligere brugt en dag i praktik på det lokale jobcenter, og i går var hun så i praktik hos Morsø Kommunes borgmester, Hans Ejner Bertelsen:

– Jeg har ønsket praktikdage forskellige steder i regionen, for at blive klædt godt på som borgmester, og for at blive inspireret af hvordan andre politikere arbejder i deres kommuner. Derfor faldt valget også naturligt på Morsø kommune og borgmester Hans Ejner, fortæller Ulla Vestergaard.

Thisted og Morsø Kommuner har mange mange fælles interesser, opgaver og samarbejds-flader. Blandt andet infrastruktur og turisme:

– Desuden har vi også fælles udpegninger i forskellige foraer, såsom VUC, SOSU skolen og EUC. Det betyder jo, at vi har brug for at arbejde tættere sammen, så vores fælles holdninger og udfordringer kan indgå i de fælles bestyrelsesarbejder, siger Ulla Vestergaard.

Flere årlige kaffemøder
De to borgmestre har aftalt, at de sammen med deres respektive kommunaldirektører, fremadrettet vil afholde kaffe-møder 2-4 gange årligt, for udveksling af fælles strategier på eksempelvis områder som infrastruktur.

Aktuelt kunne det også være udligningsreformen, men også være områder som tiltrækker turister, kvalificeret arbejdskraft eller bosætningspolitik.

Forfatter

Related posts

Top