Borgmester forstår frustrationer i mink-sag

Borgmester på Mors Hans Ejner Bertelsen forstår godt, at den meget omtalte minkfarm-sag på øen kan bringe sindene i kog hos de forskellige parter. Men han afviser, at have handlet forkert, da han 18. december pillede behandlingen af ansøgningen til oprettelsen af minkfarmen på Nordmors af kommunalbestyrelsens dagsorden.

Han afviser dermed kategorisk den kritik Enhedslistens Bo Fink rettede mod ham i et læserbrev i går. Punktet blev pillet af dagsorden fordi ansøger ønskede at komme med en udtalelse i sagen – en udtalelses der efterfølgende, i følge Bo Fink, ikke bragte noget nyt på banen i forhold til behandlingen af ansøgningen.

– For os som kommune er det dog helt afgørende, at vi følger lovgivningen, uanset de forskellige interesser, siger Hans Ejner Bertelsen.

I forvaltningslovens paragraf 21 stk. 1 står der, at:

”Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.”

Da ansøgeren er direkte part i sagen, var der ingen anden mulighed end at trække sagen af dagsorden.

Sagen, og dermed ansøgningen af etableringen af den store minkfarm, vil blive behandlet igen på kommunalbestyrelsens møde i morgen.

Forfatter

Related posts

Top