Borgmester afviser oplysninger om “moler-byttehandel”

Morsø Folkeblad bragte lørdag 29. oktober 2016 en artikel med overskriften ”Molerindustrien afgav kun lidt af Mosebjerg” og beskriver en byttehandel, hvor bytteforholdet skulle være i Damolins favør. Præmissen er dog ukorrekt. Der kan derfor ikke tales om en byttehandel, mener borgmesteren.

Beskrivelsen i Morsø Folkeblads artikel af en byttehandel vækker nogen undring hos borgmester Hans Ejner Bertelsen og formand for Udvalget for Teknik og Miljø, Meiner Nørgaard. Borgmesteren og udvalgsformanden oplever, at der også med denne artikel optræder misforståelser, som moler-debatten i høj grad er præget af.

– Det er lidt som at sammenligne æbler og bananer at tale om en byttehandel med områder, hvor der gives afkald på graverettigheder med udsigt til 1,3 mio. kubikmeter moler til gengæld for at kunne indvinde moler ved Mosebjerg og Stærhøj i størrelsesordenen 5 mio. kubikmeter, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen.

Han ærgrer sig over misforsåesen.

–  For det er nødvendigt, at vi tager debatten på veloplyst grundlag i en sag, hvor der er mange følelser og interesser på spil. Fakta er, at molerindustrien allerede før 1985 havde anmeldte rettigheder i hele Stærhøjområdet og i størstedelen af Mosebjerg. Så sammenstillingen af de 1,3 mio. kubikmeter og 5 mio. kubikmeter giver ikke rigtig mening, siger Hans Ejner Bertelsen.

Formand for Teknik og Miljø, Meiner Nørgaard er enig i borgmesterens betragtning og ønsker samtidig at gøre opmærksom på, at der er en væsentlig forskel på om man taler om graverettigheder til råstoffer eller om man taler om råstoffer udlagt i en råstofplan.

– Ved graverettigheder har rettighedsindehaveren en umiddelbar ret til at indvinde råstoffer, og denne ret havde molerindustrien til Mosebjerg og Stærhøj fra før råstofloven blev vedtaget i 1970’erne – og rettighederne er efterfølgende fremskrevet i to omgange med 25 år frem til 2028 for at undgå en diskussion om ekspropriation. Dog skal rettighedshaveren nu efter råstofloven søge tilladelse til råstofindvinding, inden der må graves, siger Meiner Nørgaard.

Når Regionen nu vedtager en råstofplan er der ikke er nogen umiddelbar ret til at indvinde råstoffer i et område, selv om det er udlagt som råstofområde i råstofplanen. Indvinding af råstoffer forudsætter, at der kan opnås en aftale med den, som har ejendomsretten til de arealer, hvorunder der er råstoffer, og at der gives tilladelse til at grave.

Forfatter

Related posts

Top