Borgerne præsenterer en ny plan for Sillerslev havn

En gruppe borgere i Sillerslev er nu klar med en ny plan for Sillerslev Havn. Den er døbt Plan X og præsenteres på et borgermøde mandag aften, hvor fremmødet fra Kommunalbestyrelsen nok begrænses af, at de har møde i Bjergby.

– politikere er også mere end velkommen, når de er færdige med kommunalbestyrelsesmødet. Vi ved, at vi arbejder med mange faktorer imod os, men det skal ikke hindrer os i, at gøre et sidste forsøg på at få den sunde fornuft til at vinde her 5 minutter i tolv. fortæller Henrik Olsen, som er én af initiativtagerne bag det nye forslag.

Vil ikke give efter
Der er én meget god grund til, at borgerne i Sillerslev ikke bare giver efter og acceptere den plan, der senest er blevet præsenteret og vedtaget af kommunalbestyrelsen i Morsø kommune.

– Grunden er enkel, og det er, at der findes en langt bedre løsning for Sillerslev. En plan, der har en indbygget harmoni og respekt for det, der er i dag. Samtidig imødekommer denne plan alle parters behov, er billigere, og endelig meget hurtigere at realisere, siger Henrik Olesen.

Han er kritisk overfor politikernes ageren i sagen.

– Vi har forgæves forsøgt at komme i en åben dialog med politikerne omkring vores forslag. Man har ikke ønsket at mødes med os. Derfor håber vi meget, at der også er politikere, der vil møde op og tage del i den drøftelse og interesse vi forventer at få mandag aften, siger han.

Brænderiet

Betydning for hele Mors
Lokalplanen for Sillerslev har betydning for hele Mors mener initiativgruppen og peger på, at Sillerslev havn er en aktiv fiskerihavn og den anden største på Mors. Havnen rummer Brænderiet Limfjorden, områdets eneste whisky destilleri og er samtidig kendt for en af de absolut bedste badestrande i Limfjorden.

– Med Plan X skaber vi de bedste forudsætninger for at Sillerslev også i fremtiden vil være kendt for netop disse tre grundbestanddele samt meget mere godt, der vil opstå i slipstrømmen af den nye plan. Bliver det netop vedtagne lokalplanforslag en realitet, kan vi risikere at miste både brænderi og badestrand samt mange muligheder, der kan skabe nye typer af arbejdspladser, turisme og tilflytning, påpeger Henrik Olsen.

Han håber, at man med initiativet kan få sat en mere fornuftig kurs for fremtiden for Sillerslev Havn.

– For mange, der ikke kender til forløbet indefra, kan det virke som om, at det hele blot kører i ring. Og ja, forløbet har været langt og kulminerede med den plan, der blev præsenteret af kommunen her i foråret. En plan der fra mange sider nød stor opbakning og tegnede til at kunne blive det pejlemærke som alle interessenter kunne mødes omkring. Men nye aspekter kom til i høringsfasen, hvilket vendte op og ned på plan, prioriteter og placeringer. En hel ny lokalplan måtte derfor køres i stilling, en plan der efter manges mening ødelægger havnen, dens styrker, harmoni og dermed fremtid. Vi ønsker med Plan X at komme med et kvalificeret alternativ, siger Henrik Olsen.

Borgermødet finder sted mandag aften kl. 19.30 i Sillerslev Forsamlingshus og er åbent for alle interesserede.

Forfatter

Related posts

Top