Borgerne inddrages i byggeri af nye lejeboliger

Borgerne på Midtmors, får nu mulighed for at komme med deres holdning til planerne om at opføre 8-12 nye lejeboliger i Øster Jølby.

Nykøbing Mors Andelsboligforening inviterer nemlig borgerne i lokalområdet til et informationsmøde onsdag den 11. september kl. 19.00 i Midtmors Sport.

– Her vil vi sammen med Arkitekt Klaus Peter Bak præsentere et udkast til, hvordan projektet i Øster Jølby kan se ud og hvad det kan indeholde. Formålet med mødet er at få afklaret, hvorvidt der er et reelt behov og en oprigtig interesse for flere almene boliger i Midtmors. Vi kan se, at området er et vækstområde, og det vil normalt give efterspørgsel efter boliger, siger Henrik Rene Christensen, der er formand for Nykøbing Mors Andelsboligforening.

Planerne om at opføre nye lejeboliger i Øster Jølby udspringer af, at Nykøbing Mors Andelsboligforening sidste år indviede Klosterparken i Nykøbing, hvor der var en overvældende interesse for at leje de nye boliger.

– Vi fik henvendelser fra hele Mors og projektet viste, at der er et stort behov for lejeboliger til fx. ældre, der gerne vil sælge huset, der måske er svært at holde ved lige, og så komme over i en lejebolig i stedet for. Det behov er uden tvivl ikke blot i Nykøbing, men også andre steder. Derfor holder vi informationsmødet i Øster Jølby for netop at få afklaret, hvorvidt der er behov for et byggeri i byen, siger Henrik Rene Christensen.

På foreningens generalforsamling i maj måned fik bestyrelsen bemyndigelse til at arbejder videre med planerne, og det er baggrunden for borgermødet i Øster Jølby.

Nykøbing Mors Andelsboligforening er værter med øl, vand, kaffe og kage til informationsmødet, og der er ingen forhåndstilmelding til mødet.

Forfatter

Related posts

Top