Borgerne i Thisted skal til at sortere deres affald

I de kommende uger får mange husstande i Thisted Kommune en ny affaldsbeholder med to rum. Fremover skal kødrester, kartoffelskræller og andet madaffald nemlig afleveres i et rum for sig selv.

Nu skal mange borgere i Thisted Kommune lære at sortere køkkenaffaldet i en ny affaldsbeholder med to rum. Det ene rum er til bioaffald, og det andet er til restaffald. Det er nyt for borgerne, men kommunen er klar med hjælp.

– Vi sender en lille informationspjece ud til alle husstande, der får den nye beholder. Her kan du blandt andet læse, hvor beholderen skal stå, hvordan vi tømmer den, og hvad du må lægge i de to rum, oplyser Anne-Marie Outzen, sekretariatsmedarbejder i Affaldssektionen.

Hun tilføjer, at pjecen bliver suppleret med informationer på Facebook, radiospots og indslag i biografernes reklameblok. Der er desuden lavet et lille fakta‐ark til politikere og kommunens egne medarbejdere, så rigtig mange kan svare på spørgsmål om både beholder og bioaffald.

Godt for miljøet og økonomien
Idéen med den nye beholder er at få mest muligt udbytte af affaldet.

– I dag bliver madaffaldet brændt på et forbrændingsanlæg sammen med restaffaldet, forklarer Anne‐Marie Outzen, og fortsætter:

– Når vi indsamler madaffaldet for sig selv, kan vi udvinde biogas af det, og det giver en langt mere effektiv energiproduktion.

Den nye todelte beholder er derfor både en gevinst for miljøet og økonomien i affaldsbehandlingen. Samtidig gavner beholderen genbrugsprocenten i kommunen, hvilket er vigtigt, fordi mindst 50 procent af husholdningsaffaldet skal gå til genbrug i 2020.

Skraldebilen har to rum
Anne‐Marie Outzen slår fast med syvtommersøm, at affaldet i de to rum i beholderen på intet tidspunkt bliver blandet sammen:

– Nej, det kan jeg sige med sikkerhed! Det er en gammel skrøne, som desværre sidder utrolig godt fast i folks bevidsthed. Beholderen har to rum, og skraldebilen har to tilsvarende rum. Madaffaldet bliver kørt til et biogasanlæg, hvor der bliver udvundet biogas af affaldet. Restaffaldet bliver brændt på et forbrændingsanlæg.

Køkkenspand og papirsposer
Den nye beholder bliver kørt ud sidst i august og i begyndelsen af september.
Sammen med beholderen får du en køkkenspand og 200 papirsposer til bioaffaldet. Det er vigtigt, at du udelukkende bruger papirsposerne til bioaffaldet, da de kan nedbrydes sammen med affaldet.

Du får 200 nye papirsposer en gang om året. Kommer du til at mangle, kan du gratis hente flere på genbrugscentrene.

Tømt hver 14. dag
Den ny beholder bliver tømt hver 14. dag. Er du vant til ugetømning, får du derfor en beholder med cirka dobbelt så meget plads. Finder du ud af, at beholderen er for stor eller for lille, kan du bestille en anden størrelse beholder. Det er gratis frem til 15. januar 2017.

Borgerne må begynde at lægge affald i den nye beholder fra uge 39 – den sidste uge i september. Den bliver tømt første gang i uge 40 eller 41.
Beholderen skal stå i skel ud mod vejen på tømningsdagen, fremgår det af kommunens vejledning.

Modelfoto : Affaldssortering, Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top