Borgermøde om Råstofplan på Mors

Region Nordjylland indkalder borgerne på Mors til et borgermøde om den nye Råstofplan, der netop er sendt i høring indtil den 9. maj.

Bølgerne går i disse dage højt på Mors, hvor tilhængere og modstandere af molerindvindingen krydser klinger i læserbreve her på LimfjordUpdate.dk og over køledisken hos den lokale købmand.

Og selvom Stjærhøj og Mosebjerg er taget ud af Råstofplanen, hvilket har fået Skamol og Damolin til at varsle, at de må nedlægge deres moler-aktiviteter på Fur og Mors med tab af op iod 50 arbejdspladser på Mors til følge, afholder man alligevel et borgermøde om Råstofplanen på Mors.

– Det er vigtigt at sige, at der ikke er besluttet noget på forhånd. Nu sender vi forslaget i høring, og her kan alle komme med kommentarer, som vi vil se på, når vi politisk skal behandle råstofplanen sidst på året,
siger Henrik Ringbæk Madsen

Råstofferne er vigtige for Nordjyllands udvikling
I Region Nordjylland er vi fra naturens hånd rige på råstoffer af forskellig art, og der indvindes hvert år store mængder sand, sten, ler, kalk, kridt, moler og spagnum til byggeri, anlægsarbejder og i industrien i hele regionen.

Indvinding af råstofferne er nødvendige for, at vi kan skabe vækst og udvikling i vores region. Men indvinding af råstoffer påvirker både mennesker, natur og miljø. I råstofplanen skal der både tages hensyn til det fremtidige behov for råstoffer, erhvervsinteresser samt natur- og miljøinteresser.

Råstofplanen udlægger de arealer og de retningslinjer, der styrer, hvor og hvordan råstofindvindingen skal foregå, og det forslag, der nu sendes i høring, indeholder 21 forslag til graveområder rundt om i Nordjylland.

– Det er vigtigt at sige, at der ikke er besluttet noget på forhånd. Nu sender vi forslaget i høring, og her kan alle komme med kommentarer, som vi vil se på, når vi politisk skal behandle råstofplanen sidst på året, siger Henrik Ringbæk Madsen, formand for Region Nordjyllands udvalg for Udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø.

FAKTA:
Borgermøde på Mors: 20. april kl. 19 i Det Ottekantede Forsamlingshus, Erslev. Tilmeldingsfrist: 13. april.
Du kan komme med input til råstofplanen ved at skrive til raastoffer@rn.dk eller via hjemmesiden 

 

Forfatter

Related posts

Top