Borgermøde om nye ungdomsboliger i Nykøbing

I samarbejde med bl.a. Morsø Kommune ønsker Boligselskabet Nykøbing Mors at starte et udviklingsprojekt om opførelse af ungdomsboliger i Nykøbing.

Ungdomsboligerne planlægges opført ved Tranevej i tilknytning til uddannelsesinstitutioner og Morsø Multipark. Her er det tanken at anvende en tidli­gere institutionsbygning til boligformål og med mulighed for udlej­ning af værelser, vandrehjem og lignende. Samtidig har der været et ønske om at muliggøre etablering af ungdomsboliger i Nykøbing, der skal kunne bidrage til et attraktivt studie- og ungemiljø.

I forbindelse med de nye ungdomgsboliger invtiteres der til borgermøde hvor det vil være muligt at komme med input,  ønsker og kreative indspark til det kommende byggeri for at skabe det bedste mulige ungdoms- og studiemiljø.

Mødet finder sted tirsdag den 25. februar på Morsø Gymnasium fra kl. 19.00-20.30.

De første boliger forventes indflytningsklare medio 2022.

 

Forfatter

Related posts

Top