Borgermøde i Hundborg sprængte alle rammer

110 borgere havde fundet vej til forsamlingshuset  Hundborg, da man holdt borgermøde om byens udvikling.

Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen Thy orienterede om Sø-projektet i Hundborg Mose.  Et projekt borgerne er særdeles begejstredede for og som vil blive et aktiv for både naturen og for byen.

Borgerne blev også enige om ikke at rive ældreboligerne ved Solgården, men lagde i stedet en lang række ideer på bordet til, hvad man kan anvende dem til i fremtiden. Præcist hvad kan man ikke sige så meget om endnu nu,

– jeg kan sige, at der blev truffet en beslutning på borgermødet, men i løbet af natten viste der sig en mulighed, som vi er nødt til at forfølge, inden jeg kan udtale mig nærmere om det, siger Jeanette Klitgaard-Lund fra beboerforeningen.

Udviklingsplan på skinner
Hundborg har gennem længere tid arbejdet med en udviklingplan for byen – præcis som stort set alle andre byer i Thy,

– I Hundborg er der blevet arbejdet intens med udviklingsplanen for byen, og i mellemtiden er Hundborg blevet udvalgt til at deltage i projektet Klyngelandsby. Det vakte stor interesse blandt borgerne, og vi glæder os til samarbejdet med Sjørring og Snedsted, fortæller Jeanette Klitgaard-Lund.

Aftenen sluttede med en stiftende generalforsamling, hvor Hundborg Udviklingsudvalg, som hørte under borgerforeningen, blev til en selvstændig forening og ændrede navn til Hundborg Udviklingsråd.

– Det er blevet et stort ansvar, så derfor ønsker vi, at står til ansvar overfor vores egen generalforsamling i stedet for at være et udvalg under borgerforeningen. Det vil samtidig give os en øget manøvreringsevne, og det er en fordel, da mange beslutningeninger skal træffes hurtigt. Vi kan også favne bredere ved at kunne repræsenterer alle foreninger, fortæller Jeanette Klitgaard-Lund.

Der var kampvalg til bestyrelsesposterne.

Til bestyrelsen blev valgt:
Jeanette Klitgaard-Lund
Lars Dahl
Johnni Vestergaard
Steffen Schultz
Ann Britt Wolsing
Suppleant: Emma Cecilia Holm

Forfatter

Related posts

Top