Børnekulturuge og -nat i Thy

Uge 37 bliver Thy fyldt med fantasi og kreativitet – her vil børn i skoler og dagtilbud som en del af et nyt koncept nemlig opleve og skabe en masse kunstneriske aktiviteter. Det hele er samlet under overskriften ’Mød en kunstner’, der forholder sig til årets tema for børnekulturnatten: Nattens lande.

Børnenes egne nattelande
Billedkunstneren Pia Skogberg tager i sin workshop Blindebuk skolebørnene med ind i mørket, hvor synet erstattes af andre sanser. Her bliver samarbejde det bærende element, da eleverne parvis skal skabe et billede – den ene med bind for øjnene og pensel i hånden, den anden som den seende instruktør.

Børnebogsforfatteren Mette Hegnhøj står ligeledes for workshops i skolerne. Hun vil inspirere børnene til at konstruere deres egne fiktive lande, hvorfra de kan skrive en ’hilsen fra Natteland’. Således kommer børnene til at prøve kræfter med en litterær genre: Brevet. Som inspiration til opbygningen af et fiktivt univers – børnenes egne nattelande – iværksættes forskellige øvelser, som inddrager andre udtryk, materialer og kunstformer, herudaf vokser et ’nattens land’. Børnene må både tage stilling til regler, lokaliteter, sprog, kultur, konflikter og drømme i deres fiktive land.

Anna Mylund, der både er keramiker og billedkunstner, står for workshops i børnehaverne. Her bliver der fokus på lys og mørke, når børnene udelukkende skal male med sort akrylmaling på en lang, hvid lærredsrulle. Når én børnehave er færdig med at male, sendes lærredet videre til den næste af de i alt ti børnehaver, som deltager i kunstprojektet. Når ugen er omme, har børnene i samarbejde skabt et sammenhængende kæmpe-værk, som skal udstilles i Thisted Musikteater til selve børnekulturnatten.

Udstillinger – og noget at bygge videre på
Billederne fra Blindebuk og hilsnerne fra Natteland bliver udstillet til selve børnekulturnatten i KFUMs foreningsbygning. Alle projekterne bliver altså samlet og fremvist, når det hele kulminerer i årets kulturfejring med og af børnene i Thisted Kommune.:
– Det er en god mulighed for både medarbejdere og børn i dagtilbud at møde en kunstner, der kan inspirere dem til selv at kaste sig ud i kunstneriske projekter og dermed få en oplevelse med kunsten, som de forhåbentlig kan bygge videre på senere hen, fortæller Morten Lund, chef for Dagtilbud og PPR i Thisted Kommune.

Små kunsteksperter
I temaugen bliver der således skabt rum for kreativ udfoldelse og fordybelse. Kunst er en leg – fx en leg med en kombination af forskellige udtryk. Derfor er børnene eksperter inden for kunsten, for hvem forstår bedre at lege end børn? Og når den kunstneriske leg skal igangsættes, sker det ved at inspirere børnene. Denne inspiration skal komme fra en, der selv brænder for det, hvorfor de tre dygtige kunstnere er valgt til at stå for de forskellige workshops. Der er i den grad grund til at glæde sig til, at forskellige skoler og dagtilbud i en hel uge lader kreativiteten flyde – under inspirerende vejledning af dygtige kunstnere. Det er en uge, der står i kunstens tegn. Og ikke mindst i børnenes tegn.

15 års jubilæum
Børnekulturnatten holder 15-års jubilæum i år, hvilket har været anledningen til at udvikle den populære event. Det nye koncept er støttet af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. De to skoleforløb er støttet af Region Nordjylland, mens kunstnerforløbet i dagtilbud er støttet af Børns møde med kunsten (BMMK) og Dagtilbud i Thisted Kommune.

Sted: Skoler og dagtilbud i Thy.
Tidspunkt: Uge 37 – selve børnekulturnatten afholdes fredag den 16/9 i Thisted by.

Forfatter

Related posts

Top