Børnefamilierne er et vigtigt aktiv for vores fremtid på Mors

Læserbrev af Chris Dahl, KV21-kandidat for Venstre på Mors.

Der er ingen tvivl at spore. På tværs af partierne bliver vigtigheden af børn og børnefamilier italesat i både valgmateriale og på vælgermøder. Jeg har dog endnu til gode at blive klogere på hvordan alle vil vise børnefamilierne at de er prioriterede borgere og ikke kun en vigtig brik i arbejdet med at vende det faldende befolkningstal.

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning vil vi allerede i 2022 komme under 20.000 borgere i Morsø Kommune. Et tal der med de forudsætninger vi kender i dag, kun bliver ved med at falde så langt øjet rækker. Det faldende befolkningstal kræver et tydeligt fokus i fremtiden. Så hvad kan vi gøre for at give de bedste forudsætninger for vores børnefamilier, både så vi kan fastholde dem der allerede bor her, men også så vi kan tiltrække nye børnefamilier eller yngre par, der på sigt kan bidrage med nye borgere til vores fællesskab?

Jeg har bestemt ikke alle svarene, men jeg har et par konkrete bud, som jeg gerne vil bidrage med.

For det første skal vi sikre at vi har attraktive bosætningsmuligheder på hele Mors. Dette gør vi blandt andet ved at sikre gode rekreative tilbud med tidssvarende rammer for fysisk leg og udfoldelse, i alle lokalområder.

Vi skal have fokus på vores børns trafiksikkerhed. Den nuværende skolestruktur betyder at hvert skoledistrikt dækker over flere lokalområder, men trafiksikkerheden for vores børn og unge er ikke fulgt med. Som borger i Frøslev, har jeg det ikke godt med, at min søn på ti år sommetider har cyklet til Vils i skole. Der er både lastbiler der kører tæt på børnene og personbiler der kører for stærkt på strækningen. Det er ikke kun gældende for os, men også for mange andre på Mors. Vi har en opgave i at sikre vores børns trafiksikkerhed. Det er på ingen måder noget der kan løses på få år, for etablering af cykelstier er en dyr affære. Men man kan i kommunalbestyrelsen forpligte hinanden til, at trafiksikkerheden skal prioriteres og lægge en samlet plan for hvordan vi i fremtiden kan etablere trafiksikre ruter for vores børn, på tværs af både skoledistrikter og fritidstilbud.

Vi skal arbejde på en model der giver øget mobilitet for vores unge. Det er ikke altid forældre har mulighed for at tilpasse en kalender der imødekommer alle børnenes fritidsaktiviteter, lige som den offentlige transport på Mors er sammensat så den passer med skolernes mødetid, men ikke ret meget mere end det. Det betyder at de aktiviteter der finder sted på vores ungdomsskole eller i multiparken, der begge ligger i Nykøbing, kan gøre det svært for de unge i landdistriktet at deltage. Lige som unge i Nykøbing kan være udfordret i at kunne vælge fritidstilbud der ligger udenfor Nykøbing. Ved at koordinere aktiviteter på tværs af øens forskellige tilbud, kunne man investere i at indsætte en ugentlig busafgang, der kan skabe bedre mobilitet for vores unge på hele Mors.

Jeg tror på, at vi med et tydeligt fokus på børnefamilierne og deres behov, kan skabe en endnu mere attraktiv kommune at både blive boende i, men også at flytte til.

Forfatter
Tags

Related posts

Top