Blodrødt regnskab fra Mors-Thy Færgefart

Regnskabet for Mors-Thy Færgefart er dyster læsning.

Selskabet kom sidste år ud med 680.000 kroner mere i underskud en forventet.

Et stort fald i passagertallene viser, at man har en nedgang på 330.000 kroner på Feggesund og 50.000 kroner på Næssund ialt cirka 380.000 kroner.

På godssiden er den også gal. Her tynges man af en nedgang på 150.000 kroner på Næssund, mens Feggesund har haft en merindtægt på godt 90.000 kroner og det giver en nettonedgang på godt 60.000 kroner mere end forventet.

Merforbruget på vedligeholdelse har været 182.000 kroner, mens man har haft renteudgifter på 72.000 kroner.

På positivsiden viser regnskabet, at man har sparet 464.000 på brændstof og godt 72.000 kroner på administration.

Det giver et samlet ekstra underskud på over 680.000 kroner, der fordeles med godt 437.000 kroner til Morsø Kommune og 246.000 kroner til Thisted Kommune.

Forfatter

Related posts

Top