Bjergby klar til fremtiden efter bankkrak og butiksdød

Ovenpå butiksdød og bankkrak lader beboerne i Bjergby op til at ”gi’ den en skal- le”. Byen er i den heldige situation at det lokale arbejde med udarbejdelse af en udviklingsplan for området falder sammen med, at Morsø Kommune har udvalgt Bjergby til område fornyelsesprojekt i 2017.

Lokalt stiller man med ildsjæle, gå-på- mod og masser af idéer i byens Udviklingsplan, som er udarbejdet med støtte fra Landdistriktsrådet. Beboerne ønsker at fremtidssikre deres område. Bjergby og omegn skal være der, hvor man har lyst til at bosætte sig. Der er fokus på stederne og måderne, beboerne er sammen på. Stier binder naturens hot-spots sammen, og der er fokus på hvordan man kommunikerer indadtil og udadtil.

Kommunen bidrager med 2,1 mio. til realisering af en række konkrete fysiske forskønnelser og forbedringer. Udviklingsplanen og områdefornyelsesprojektet præsenteres på et borgermøde i aften med start kl. 17.30 i Bjergby Forsamlingshus med fællesspisning og mulighed for børnepasning.

Forfatter

Related posts

Top