Biodiversiteten på Mors er helt i bund men i top i Thy

Mens biodiversiteten i Thisted Kommune har det ganske fint, ser det straks værre ud på Mors.

Således havner Morsø Kommune helt ned på en plads som nr. 95 på listen over hvor god naturkvaliteten og levesteder til truede arter er bedst kommunerne imellem. Med andre ord, så har biodiversiteten kun dårligere kår i tre andre kommuner når man sammenligner med Morsø Kommunes.

Det viser en helt ny opgørelse, som en gruppe forskere fra Aarhus Universitet har lavet sammen med Danmarks Naturfredningsforening. Opgørelsen – kaldet Naturkapitalindekset – rangerer alle landets kommuner efter, hvor mange levesteder for truede arter der er i kommunerne.

Thisted Kommune indtager en 12. plads på den landsdækkende liste.

Morsø Kommunes bundplacering skyldes især, at kommunen har en stor procentdel opdyrket landbrugsjord. Faktisk består knap 74 procent af kommunens areal af marker, som ifølge Naturkapitalindekset har en lav naturværdi, fordi de truede dyr og planters mulighed for at leve der ikke er særlig stor.

I Thy findes der et markant større areal med skov, sø, hede og eng, som regnes for at have en højere naturværdi, fordi flere truede arter kan leve der.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top