Bila udvider på Mors

Mors-virksomheden Bila, der levererer industrirobotter til blandt andet fødevareindustrien, udvider produktionen i sit hovedsæde i Nykøbing.

Bila har de senere år været i konstant vækst, og for at imødekomme efterspørgslen har det været nødvendigt at udvide og flytte produktionen til en adresse længere nede ad vejen.

Hidtil har Bila kun benyttet en fjerdedel af den gamle møbelfabrik Bodilsens bygninger, som man købte for snart tre år siden. Men behovet for udvidelse er efterhånden blevet så stort, at virksomheden nu begynder på at tage de resterende 14.000 kvadratmeter i brug og åbner dørene til en ny og større produktion.

Med den nye produktion bliver der ifølge COO Per Bech Rasmussen også mulighed for for at arbejde mere fokuseret på produktudvikling:

– Investeringen i en større og mere effektiv produktion betyder først og fremmest, at vi kan sikre hurtigere levering til vores kunder. Og på sigt vil vi lave en automatiseret produktion med robotter og andre automationsløsninger, siger han til food-supply.dk.

Bliver på Mors
Da Bila i I 2015 købte fabriksbygningerne efter den tidligere møbelfabrik Bodilsen blev 5.000 ud af de i alt 19.000 kvadratmeter taget i brug, og det er her, Bilas serviceafdeling og Bila-virksomheden Palomat i dag har adresse. Og man har ingen intentioner om at flytte fra øen:

– Det er vigtigt for os at bibeholde vores produktion på Mors, og med det nye set-up har vi skabt fundamentet for flere udvidelser og arbejdspladser i fremtiden, tilføjer Per Bech Rasmussen.

Bila beskæftiger på landsplan cirka 350 medarbejdere, hvoraf størstedelen er ansat i Nykøbing.

Den nye produktionshal bliver officielt indviet på fredag.

Foto : BILA

Forfatter
Tags

Related posts

Top