BILA indgår samarbejde med Aalborg Universitet

BILA vil sikre, at Danmark har den globale førerposition inden for effektiv produktion og konkurrenceevne.

For at være med helt fremme i feltet og for at give deres kunder den største mulige værdi, har BILA blandt andet investeret i nye teknologier og koncepter som en del af den såkaldte Industri 4.0 vision. Industri 4.0 er en betegnelse for hvordan en række nye teknologier tilsammen gør, at produktionsudstyret bliver mere intelligent og dermed mere effektivt.

For at bevare førertrøjen har BILA indgået et tæt samarbejde med Aalborg Universitet, Institut for Mekanik og Produktion. Lige nu køres der en række projekter med universitet, herunder to afgangsprojekter med kandidater, der afslutter deres 5-årige uddannelse indenfor robotautomation til sommer.

Projekterne omhandler digitalisering, og hvordan nyeste teknologier kan skabe endnu bedre værdi for BILA’s kunder. De tre specialestuderende Michele, Souleyman og Christian samt lektor Simon Bøgh besøgte i dag BILA som en del af projektarbejdet. Michele Colli skrev også sit forrige projekt sammen med BILA, som han fik et flot 12-tal for.

– Ved at samarbejde med Aalborg Universitet får vi adgang til nyeste viden og teknologi, og omvendt får universitetet mulighed for at praktisere den viden. Allerede nu har det båret frugt, da det har skabt nye muligheder for BILA omkring Industri 4.0, siger Thomas Ording, Product Manager hos BILA og ekstern vejleder for projekterne.

Han er særdeles tilfreds med samarbejdet med Aalborg Universitet.

Forfatter

Related posts

Top