Bestyrelsen på plads i Destionation Limfjorden

Igår blev der holdt stiftende generalforsamling i foreningen Destination Limfjorden, som er et nyt turismesamarbejde mellem Skive, Struer og Morsø Kommuner.

Både turisterhvervet og de tre kommuner deltog i generalforsamlingen hvor den nyansatte direktør Kristina Lehmann Schjøtt formelt blev budt velkommen. Hun starter i jobbet den 1. marts.

Bestyrelsen sammensættes af 7 medlemmer. De tre medlemmer er politiske repræsentanter i de tre medlemskommuner og her har Skive, Struer og Morsø Kommune udpeget borgmesteren. Derudover blev der valgt tre medlemmer, som repræsenterer turisterhvervet. Det syvende medlem  af bestyrelsen skal være en vidensperson med særlige turismefaglige kompetencer og vil blive udpeget af den øvrige bestyrelse i samråd med direktøren.

Bestyrelsen for Destination Limfjorden ser efter den stiftende generalforsamling således ud:

  • Formand Peder Chr. Kirkegaard (borgmester Skive Kommune)
  • Niels Viggo Lynghøj (borgmester Struer Kommune)
  • Hans Ejner Bertelsen (borgmester Morsø Kommune)
  • Jørgen Christiansen (turisterhvervet i Skive Kommune).
  • Kristina Skøtt Pedersen (turisterhvervet i Struer Kommune)
  • Charlotte Overgaard Clausen (turisterhvervet i Morsø Kommune)

LÆS OGSÅ:

Destination Limfjorden får hovedkontor på Mors

Foto af borgmester Hans Ejner Bertelsen: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top