Bestyrelsen i LandboThy har konstitueret sig

Bestyrelsen har  den 20. marts konstitueret sig som følger:

Leif Gravesen, formand
Flemming Nielsen, næstformand
Morten Bonnerup
Preben Nielsen
Jesper Lousdal
Mette Iversen (fagansvarlig Kvæg)
Søren Tølbøll (fagansvarlig Planter & Miljø)
Bjarne Gravesen (fagansvarlig Økonomi & Jura)
Ejner Hansen (fagansvarlig Svin), som har siddet i bestyrelsen i Midtjysk Svinerådgivning i 4 år – senest som formand. Han driver et landbrug i Ø. Vandet med 1600 søer, salg af smågrise og driver 160 ha jord.
Medarbejderrepræsentant Jens Kristian Overgaard, der har været ansat i  LandboThy siden 1993. Han er økonomikonsulent og IT-ansvarlig i LandboThy og driver en mindre planteavlsejendom i Lønnerup.

Foto : Fra venstre Mette Iversen, Jesper Lousdal, Jens Kristian Overgaard, Bjarne Gravesen, Flemming Nielsen (næstformand), Søren Tølbøll, Preben Nielsen, Leif Gravesen (formand), Ejner Hansen og Morten Bonnerup

Forfatter
Tags

Related posts

Top