Bestyrelse vil have svar nu: Kan og bør Nationalpark Thy udvides eller ej?

Kan og bør Nationalpark Thy udvides sådan som flere gennem de senere år har foreslået? Det spørgsmål ønsker bestyrelsen for Nationalparkfond Thy nu en afklaring på en gang for alle.

I en henvendelse til Thisted Kommune  oplyser bestyrelsen for Nationalparkfond Thy, at man gennem de senere år har modtaget flere henvendelser om mulig udvidelse af Nationalpark Thy. Det gælder både store arealer som en større del af Krik Vig som er foreslået af af Dansk Ornitologisk Forening, og arealer mellem Hanstholm og Bulbjerg som Hawboernes Forening fra Lild Strand foreslår. Derudover er der udtrykt ønsker om at indlemme mindre naboarealer til den eksisterende nationalpark, hvor lodsejerne selv mundtligt eller skriftligt har tilkendegivet ønske om at lade jord indgå i nationalparken.

En udvidelse i Krik Vig kunne omfatte cirka 70 km2, mens en eventuel udvidelse til Bulbjerg kunne omfatte cirka 59 km2. Dermed er der potentielt tale om en udvidelse på mod 60% i forhold til størrelsen på den nuværende nationalpark  er potentielt tale om en udvidelse på op mod 50-60 % i forhold til den nuværende nationalpark.

Punktet om en eventuel udvidelse er nu på dagsordenen i de forskellige udvalg i Thisted Kommune, og på mandag drøfter medlemmerne af Klima-, miljø- og teknikudvalget henvendelsen.

Bestyrelsen bag nationalparken mener, at tidspunktet for diskussionen er god af flere årsager.  Dels fordi man næste år påbegynder arbejdet med Nationalparkplan 2022-28, og dels fordi det vurderes mere hensigtsmæssigt med en udvidet nationalpark fremfor tilblivelsen af en eventuel ”naturpark” eller “naturnationalpark”, som kunne blive en realitet, jf. Regeringens og støttepartiernes forståelsespapir.

Foto: Jens Kristian Kjaergaard

 

Forfatter

Related posts

Top