Bestyrelse tilfreds med arbejdet omkring havneudvidelse

Bestyrelsen i Hanstholm Havn fik på sit seneste møde en status på processen omkring havnens udvidelsesplan og nye byggeaktiviteter.

– Bestyrelsen følger arbejdet tæt, og er meget tilfreds med den udvikling der sker i hele processen, ligesom vi er meget optaget af at sikre, at den udarbejdede business case fortsat sikrer en fornuftig økonomi i projektet. Med den budgetopfølgning bestyrelsen samtidig er blevet præsenteret for, ser det meget fornuftigt ud og det vidner om stor aktivitet og optimisme indenfor fiskerierhvervet, som er Hanstholm Havns vigtigste DNA, siger bestyrelsesformand Martin Vestergaard.

Han konstaterer samtidigt med glæde, at man også inden for godshåndteringen har en tiltro til fremtiden i Hanstholm med den store lagerhal Hanstholm Stevedore har opført på havnen.

Forfatter

Related posts

Top