Besøgscenter Østerild med merforbrug på lille kvart million

Besøgscenter Østerild havde i 2018 et merforbrug på 229.900 kr.

De fleste udgifter ligger lavere end forventet.

På indtægtssiden er der to områder, som har svigtet: Lejeindtægten og salget til besøgende.

DTU er stort set eneste lejer, og de har bidraget med en lejeindtægt på 34.500 kr., mens forventningen var, at de ville levere en lejeindtægt på 187.500 kr. Samtidig forventede man, da man lagde budgettet, at salget af en app ville indbringe 10.000 kr., men det er ikke lykkes. Udlejningen af Segways er også under det forventede, blandt andet på grund af tekniske problemer med dem.

For 2019 forventer besøgscentret en stigning i indtægterne på bl.a. guidede ture, udlejning af cykler, samt udlejning af lokaler.

Illustration: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top