Besøgsbaby-ordning på Mors er en succes

I slutningen 2016 præsenterede man på Mors et nyt tiltag: Besøgsbabyer på plejecentre. Tiltaget blev præsenteret med henblik på implementering på alle plejecentre i Morsø Kommune efter model fra Århus og Københavns kommuner.

Forud for tiltaget var der etableret et pilotprojekt på Vejerslev Ældrecenter, og erfaringerne herfra viste, at det skaber liv og glæde, når de ældre kan se, høre, holde og følge babyerne. Forældrenes tilbagemelding var ligeledes positiv, og de var glade for at kunne medvirke til at nye kontakter og relationer på tværs af alder opstod til glæde for alle.

I næste uge skal ordningen evalueres i Børne- og Kulturudvalget, og formand Tore Müller ser ingen grund til ikke at fortsætte ordningen under visse betingelser:

– Det skal give mening for alle involverede parter, og hvis det gør det ser jeg ingen grund til at stoppe projektet, siger han.

Formand for Børne- og Kulturudvalget Tore Müller

Formålet med besøgsbabyordning på Mors er, at:
· Skabe gode stjernestunder, liv og glæde.
· Åbne op for nye kontakter og relationer til glæde for alle involverede aktører.
· Bygge bro mellem generationer.
· Gøre plejecentrene til et sted, som unge familier og deres børn gennem opvæksten naturligt besøger.

 

Savner flere forældre – og deres børn
Besøgsbabyordningen er veletableret på Fjordglimt og Vejerslev Plejecentre. De øvrige plejecentre ønsker meget, at flere forældre har lyst til at indgå i besøgsbabyordningen. På nogle af plejecentrene har det nemlig været vanskeligt at rekruttere deltagere, mens der på de resterende centre har været etableret ordninger, hvor barslende personale og deres babyer udfylder ordningen.

På de plejecentre hvor ordningen er implementeret, er tilbagemeldingerne meget positive og lever fuldt ud op til det, der var hensigt og formål med ordningen, står der i den foreløbige evaluering af projektet.

Win-win
Besøgene hos de ældre har givet anledning til mange gode snakke og erfaringsudvekslinger mellem de ældre og forældrene, ligesom flere forældre har givet udtryk for, at besøgene har ændret deres opfattelse af ældre og livet på plejecentrene i en positiv retning. Flere forældre har peget på, at de ældre mennesker har særdeles nyttig viden og erfaring at bidrage med, og at de gerne ser etableret yderlige tiltag, der kan øge samspillet mellem de ældre og omverdenen.

Besøgene har samtidig givet anledning til spændende udvekslinger af erindringer og erfaringer fra ”dengang de ældre beboere havde små børn” sammenholdt med, hvordan det er at være småbørnsfamilier i dag. Både børneopdragelse, arbejdsvilkår og forældreroller er ændret en hel del, på både godt og ondt.

Uventet positiv gevinst
En positiv erfaring tiltaget har vist er, at selv meget demente beboere har stor glæde af besøgsbabyordningen. Babyerne vækker de dementes ”hukommelse” og besøgene bevirker at flere demente både får mere sprog og i generelt udtrykker sig tydeligere under besøgene.

Ordningen har desuden vist sig at have en uventet positiv gevinst på rekrutteringen af kandidater til uddannelsen på ældreområdet. Således har én af de deltagende forældre kontaktet Morsø Kommune med et ønske om at starte uddannelse til social- og sundhedsassistent, som en direkte konsekvens af de positive besøg hos de ældre.

Arkivfoto: Københavns Kommune

Forfatter

Related posts

Top