Beslutning om neurorehabilitering udskydes

Før sommerferien blev der fremlagt en analyse af neurorehabiliteringens fysiske rammer i Region Nordjylland. Planen var, at valget af en model skulle træffes i forbindelse med forhandlinger om budget 2021.

Men nu har partierne i det nordjyske regionsråd besluttet at sætte ekstra tid af til at træffe en beslutning. Dermed tages beslutningen ud af budgetlægningen og bliver altså først truffet senere på efteråret.

Ved at vente med en endelig beslutning bliver der bedre tid til at få gennemført en grundig proces, hvor alle muligheder bliver belyst. Især ønsker politikerne at drøfte og gå grundigt igennem de høringssvar, som er kommet ind i forløbet.

Med henblik på at sikre en hurtig igangsættelse har parterne dog allerede nu givet hinanden håndslag på at afsætte en pulje på i alt 30 millioner kroner på anlægsbudgettet i 2021-2022. Derved vil projektet kunne påbegyndes i 2021, uanset hvilken model der endeligt besluttes.

Politisk stiles nu efter en afgørelse i oktober – senest regionsrådsmødet i november.

Adresser flere steder
Arbejdsgruppen bag analysen kommer med en række forslag, som tager udgangspunkt i, at neurorehabiliteringen kan placeres eller måske endda fordeles på flere adresser – Regionshospital Nordjylland i Brønderslev, Aalborg Universitetshospital Hobrovej, Aalborg Universitetshospital i Thisted, Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn.

Eller som et helt nyt byggeri – eventuelt på bar mark – for eksempel i Brønderslev, Hjørring og Aalborg.

Fælles for alle modeller er, at der som i dag skal være i alt 63 senge til rådighed til patienter med behov for neurorehabilitering.

I dag er neuroenheden i Region Nordjylland fordelt på tre lokaliteter. I Thisted, hvor der er 11 senge, i Brønderslev, hvor der er 30 senge og i Frederikshavn med 22 sengepladser.

I 2019 var der 912 neurorehabiliteringsforløb i Region Nordjylland fordelt på 721 personer. Den gennemsnitlige liggetid var 22 dage.

Foto: Lasse Høj Nielsen

Forfatter

Related posts

Top