Beskæftigelsesindsatsen flytter ud på virksomhederne

Den politiske strategi om at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet gennem en virksomhedsrettet indsats, er nu rykket et stort skridt nærmere ved et målrettet samarbejde mellem Cimbria A/S og Thisted Kommune.

I Thisted Kommunes strategi for beskæftigelsesindsatsen, ”Jobvækst Thy”, spiller de lokale virksomheder en stor rolle.

– Det er jo derude jobbene er, så vores opgave er sikre, at de sygemeldte og ledige borgere kvalificeres til at matche de behov for arbejdskraft, som vores lokale virksomheder har, siger Niels Jørgen Pedersen, der er formand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i Thisted Kommune. Derfor arbejder Jobcentret hårdt på at sikre det gode match mellem borgere og virksomheder, og aktivering foregår i videst muligt omfang på de lokale arbejdspladser. Og det lykkes ganske godt.

Thisted Kommune har nemlig indgået et samarbejde med Cimbria A/S, der har oprettet en virksomhed i virksomheden, hvor kommunen kan afklare og udvikle borgere, mens Cimbria A/S får produceret delelementer til deres produktionslinje.

– Det er oplagt for os som virksomhed, at bidrage til, at bevare lokale arbejdspladser. At vi samtidig kan påtage os et socialt ansvar, ved at tage hånd om borgere på kanten af arbejdsmarkedet, er jo bare en bonus, siger Cimbrias fabrikschef Niels Ulrik Bliksted, der tilføjer, at den nye afdeling jo også kan bruges i forhold til medarbejdere fra de virksomhedens andre afdelinger.

Med inspiration fra Grundfos
Modellen med at lave en virksomhed i virksomheden er ikke ukendt. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget har blandt andet været på virksomhedsbesøg på Grundfos i Bjerringbro, der også benytter modellen til at holde produktionen lokalt og samtidigt sørge for at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

– Grundfos har brugt modellen i årevis og har ad den vej sikret kontakten til arbejdsmarkedet for både ledige borgere udefra og egne sygemeldte medarbejdere, der via tilbuddet har fået mulighed for at vende tilbage til jobbet. Så vi har set, det kan lykkes andre steder, beskriver Niels Jørgen Pedersen.

Medarbejderne i den nye afdeling består af både ordinært ansatte og fleksjobbere, og ansættelsesforholdene følger Cimbrias normale overenskomster. Stort set alle medarbejdere kommer i øvrigt fra den nedlagte produktion på CAB og har derfor erfaring med at udføre de opgaver, der vil blive varetaget i den nye afdeling. I afdelingen etableres et såkaldt virksomhedscenter med plads til 15 borgere, der her kan komme i praktik med henblik på afklaring og udvikling af deres arbejdsevne.

– Det vil også give de berørte borgere et løft, i og med de får en identitet som ansatte på Cimbria, imens de er i gang med deres afklaringsforløb. Så det er en ”win-win”-situation for alle parter, siger Niels Jørgen Pedersen. For lokalsamfundet bevarer det arbejdspladser, at virksomheden får produceret sine elementer tæt på, og at kommunen kan bidrage til at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet, hvilket i sidste ende er en gevinst for os alle sammen, afslutter han.

Forfatter

Related posts

Top