Berlingske Media bliver medejer af Radio Loud

Berlingske Media bliver nu en del af selskabet bag Radio LOUD, som dermed rykker hastigt videre på rejsen  mod at blive unge danskeres foretrukne valg, når det gælder danskproduceret kvalitetsindhold og public service.

LOUD blev etableret af en række fynske og jyske radiofolk kort før udbuddet af den nye kulturkanal på DAB sidste sommer. Med Berlingske Medias indtræden bibeholdes tanken om at samle hele Danmark, da den hidtidige ejerkreds af lokale og regionale radioer – herunder Radio Limfjord – består.

LOUD vil fremover have Berlingske Media og Radio Diablo på Sydfyn i spidsen med hver 40% ejerskab, mens rækken af jyske ejerpartnere tegner sig for 20% efter udvidelsen af aktiekapitalen i
Kulturradio Danmark A/S, der driver LOUD.

Med det nye samarbejde er der skabt et endnu mere solidt grundlag for at lave fremtidens indhold  til unge.

– Vi kan se talenter, der folder sig ud hos LOUD, og det vil vi gerne understøtte. Berlingske Media er optaget af lyd og podcast, og her udvikler LOUD nogle særlige kompetencer i forhold til unge, som  er vigtige for uafhængige medier, siger Anders Krab-Johansen, koncernchef og udgiver for  Berlingske Media.

Hovedaktionær i Radio24syv
Berlingske Media var i otte år hovedaktionær i Radio24syv, men trak sig ud, da DAB-tilladelsen til den nye kulturkanal kom i udbud. LOUDs fokus på digital lyd har betydet, at Berlingske Media trygt træder ind i samarbejdet.

– Vi er stolte over det gode samarbejde, vi her tager hul på, og jeg ser frem til at føre LOUD fantastisk videre sammen med Berlingske Media. Vi ser meget ens på de udfordringer, der er i forhold til distribution af lyd til unge, og ikke mindst deler vi LOUD-visionen om at skabe kvalitetsindhold til vores unge, siger LOUDs bestyrelsesformand Martin Larsen.

LOUD sender på tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet, der er orienteret om detaljerne i  samarbejdet. Parterne afventer nævnets vurdering af aftalen.

Berlingske Media indtræder ifølge aftalen i selskabet bag LOUD, Kulturradio Danmark A/S, pr. 1. november

Forfatter

Related posts

Top