Bente Bang: – Jeg er bekymret

Læserbrev af Regionsrådsmedlem Bente Bang (A),
Medlem af udvalgene Akutområdet og Almen Praksis samt Service, Kvalitet og Patientsikkerhed

 

Hen over Julen og Nytåret er der ofte lidt ekstra tid til at reflektere over tingenes tilstand, det har for mit vedkommende blandt andet drejet sig om vores sygehus her i Thisted.

Denne senere tids mange skriverier, og indsamling af underskrifter, om intensivfunktionen er blot et eksempel på at vores Akutsygehus i Thisted virkelig betyder noget for os alle.

Går vi lidt længere tilbage glæder jeg mig over at et enstemmigt Regionsråd i foråret 2017 vedtog planen om ”Fremtidens Thisted”, her blev der lagt mange spor ud. Men vi skal også huske på at planen i det hele taget blev lavet fordi en række ting fra tidligere år vitterlig trængte til at blive forbedret.

Derfor mener jeg vi lige skal gå alle tingene igennem, inden vi hver især beslutter os for, om vi syntes tingene går i den rigtige eller forkerte retning for sygehuset samlet.

Selv glæder jeg mig især over at børnefunktionen igen er under opbygning i Thisted. Ligeså med Hjertemedicinsk Daghospital. 2 funktioner som endda drives i samdrift mellem Thisted og Hjørring.

Hvorfor så nævne det, jo sygehusvæsenet er i dag blevet så komplekst at der ikke er nogen sygehusmatrikler, som i dag kan ”klare sig alene”. Det skal vi tage bestik af når løsninger skal laves fremover.

I den uafklarede fase ser jeg den pågående diskussion om intensivområdet. Selv vil jeg godt se det endelige forslag inden jeg tager stilling. Da Regionsrådet april 2017 tiltrådte Fremtidens Thisted vidste vi godt at de medicinske sengeafdelinger var presset, men vi gav samtidig Hospitalsledelsen en hjemmeopgave om selv af finde løsninger. Så er det vel i orden at der arbejdes med løsningsforslag, vel vidende det giver usikkerhed i forbindelse med udarbejdelsen. Lad os som Regionsråd vente med at tage sorgerne på forskud indtil vi ser et endeligt forslag.

Så vidt jeg husker, er det snart 10 år siden Intensiv funktionen blev etableret, siger vel også noget om at forskellige ting engang imellem skal ses i gennem under alle omstændigheder.

I den mere bekymrende del ser vi der i Thisted bruges mange penge på lægelige vikarer, i stedet for fastansatte. En ting er pengene, men at vikarforbruget er stigende ser jeg som en meget reel bekymring. Mest fordi det viser at staben af fastansatte læger jo fortsat er for nedadgående. Det er bekymrende da det jo truer kontinuiteten og kvaliteten i patientbehandlingen. Så måden vi driver sygehuset på lige nu peger ikke i den rigtige retning.

Netop i ” Fremtidens Thisted ” har vi slået til lyd for den svage patient med de mange besøg på sygehuset har første prioritet, derfor skal vi have sikret det medicinske område og akut-modtagelsen. Hertil har vi jo opgaven om at få den akutte kirurgi tilbage på sporet.

Vi skal sikre fastansat personale til sygehuset i Thisted, det er og bliver den vigtigste udfordring lige nu. Det er vigtigt, da vi som Regionsråd naturligvis har en særlig forpligtigelse for at drive de 3 akut-sygehuse i regionen. Er der ikke værktøjer nok i værktøjskassen, så må Regionsrådet jo sikre der fyldes flere muligheder i kassen. Vi har indenfor Ortopædkirurgien en Fælles Funktionsbærende Enhed for hele regionen, er en tilsvarende mulighed på det medicinske område en mulighed, det må vi få belyst!

Det er en svær opgave at bringe et sygehus tilbage på sporet når der har været turbulens i mange år, men vi skal alle huske på at vi alle er en del af løsningen, det gælder også kritiske ryster. Jo flere kritiske ryster jo sværere bliver opgaven for Regionsrådet og den administrative ledelse. Naturligvis er konstruktiv dialog velkommen, da det kan give bedre løsninger, bare vi alle husker vores del af ansvaret.

Godt Nytår til alle.

Forfatter

Related posts

Top