Behovet for at bygge nye boliger falder i Nordvestjylland

Størstedelen af landets 98 kommuner skal kunne tilbyde flere boliger, end tilfældet er i dag, hvis de skal imødese befolkningsudviklingen frem mod 2045. Blandt de kommuner hvor behovet omvendt vil være faldende er Morsø, Thisted, Struer og Lemvig kommuner.

Det viser en ny undersøgelse Spar Nord har udarbejdet. Undersøgelsen tager udgangspunkt i den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik, og viser at der på tværs af landet er behov for yderligere 240.000 boliger frem mod 2045, såfremt forholdet mellem antallet af beboere og antallet af boliger i de forskellige kommuner skal forblive det samme som i dag.

Danskerne fraflytter yderområderne
I flere af landets yderområder, som fx. i førnævnte kommuner, kommer man i følge undersøgelsen til at kæmpe med en negativ befolkningstilvækst.

– Flere kommuner i yderområderne er stærkt udfordrede af faldende befolkningstal, hvilket ikke alene betyder, at rigtig mange boliger kommer til at stå tomme i fremtiden, men også at det kan få potentielt negative konsekvenser for erhvervslivet, arbejdsløsheden og boligpriserne, som skaber dårlige vilkår for kommunerne fremadrettet, forklarer cheføkonomi i Spar Nord Jens Nyholm.

Boligbehovet i Lemvig Kommune står ifølge analysen til at falde med 12,5 procent, mens tilsvarende tal for for hhv. Morsø, Thisted og Struer kommuner lyder på fald på hhv. 9,98 procent, 4,87% procent og 7,06 procent.

Kilde: Spar Nord

Arkivfoto

Forfatter

Related posts

Top