Befolkningstal stiller krav til nye boliger i Thy Mors

Når vi frem til år 2025, vil der bo næsten 17.000 flere mennesker i Aalborg på bekostning af Morsø, Thisted, Frederikshavn, Hjørring og Læsø, viser en ny analyse fra Dansk Byggeri.

I alt vil befolkningstallet i Region Nordjylland vokse med godt 19.000 mennesker i løbet af de næste ni år, og det betyder, at der bliver behov for at bygge knap 12.000 boliger, hvis der skal være plads til alle de nye borgere.

– Samtidig med at befolkningstallet stiger, vil det de kommende år blive mere og mere tydeligt, at flere flytter mod storbyerne som for eksempel Aalborg, men også at flere flytter fra den lokale landsby og ind til hovedbyen i lokalområdet. Det gør sig også gældende i Nordjylland, og i den udvikling vil der være nogle kommuner, som oplever, at det går den forkerte vej med antallet af indbyggere, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri, Maria Schougaard Berntsen.

Boligindsatsen skal målrettes
Hun opfordrer derfor kommunerne til at se på, hvem der flytter fra og til kommunen, så de får et overblik over, hvad det er for en slags boliger, der bliver brug for.

– Behovet for nye boliger afhænger af, hvad det er for en type mennesker, der både flytter til og fra kommunen. Det er jo ærgerligt at bygge en masse etagebyggeri med ungdomsboliger og mange trapper, hvis det over tid er lavt byggeri med ældreboliger, der bliver efterspørgsel på, forklarer Maria Schougaard Berntsen.

– Derfor kan det også godt være, at kommuner, som oplever en negativ befolkningstilvækst, alligevel har brug for at bygge nye boliger, tilføjer hun.

Sådan ser det lige nu ud i Thisted, hvor indbyggertallet vil falde med næsten 200 personer over de næste ni år, men hvor der er behov for 230 nye boliger alligevel. Samme udvikling vil gøre sig gældende i Frederikshavn og Hjørring, mens Aalborg allerede ruster sig til at tage imod endnu flere studerende og børnefamilier.

Forfatter

Related posts

Top