Befærdet kryds får lysregulering

Trafikanter fra Thy Mors, der passerer Skive mod øst, vælger ofte at køre ad Havnevej og Engvej.

I myldretiden er der ofte kødannelse i krydset Havnevej-Engvej, og derfor har Skive Kommune besluttet, at krydset skal skal forsynes med lyssignaler.

Samtidig bliver der etableret to svingbaner på Havnevej, så trafik fra begge sider til Engvej ikke stopper den øvrige biltrafik på Havnevej, skriver Skive Folkeblad.

Skive Kommune forventer arbejdet afsluttet sidst i oktober 2014, og at krydset kan holdes åbent gennem hele anlægsperioden – men med trafikale gener i perioder.

Forfatter

Related posts

Top