Bedste Spar Nord-kvartal nogensinde

Spar Nord afslutter første kvartal med et resultat efter skat på 312 millioner kroner – det bedste kvartalsresultat nogensinde.

Bankens kursgevinst fra salget af Nets-aktierne er sammen med faldende nedskrivninger med til at sikre rekordresultatet. Spar Nord tjener i årets første tre måneder næsten 312 millioner kroner efter skat. Det svarer til mere end en fordobling af resultatet sammenlignet med samme periode sidste år, og det er det bedste kvartalsresultat i bankens historie.

Spar Nords basisindtægter stiger i første kvartal til 883 millioner kroner, og heraf udgør kursgevinsten fra salget af Nets-aktierne 178 millioner kroner.

– Bundlinjen for første kvartal er isoleret set opmuntrende læsning, men det er selvfølgelig vigtigt at huske på, at kursgevinsten fra Nets-salget spiller en væsentlig rolle. Og den kursgevinst kan vi desværre kun realisere én gang, siger administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby.

– Men også renset for Nets-effekten blev første kvartal faktisk tilfredsstillende på de fleste områder. Blandt andet kan vi glæde os over, at nettogebyrindtægterne runder 200 millioner kroner, og at vores nedskrivninger er inde i en faldende tendens, forsætter han.

Spar Nords nedskrivninger på udlån faldt 13 procent sammenlignet med samme periode sidste år og landede dermed på 90 millioner kroner.

Investering kompenserer for udlån
Det mest bekymrende ved udviklingen i første kvartal er ifølge Lasse Nyby, at den generelle efterspørgsel efter finansiering fortsat ligger på et lavt niveau. Både virksomheder og private husholdninger er tilbageholdende med at forbruge og investere og har igennem kriseårene opbygget et rekordstort indlån, der også er med til at reducere behovet for finansiering. For Spar Nord betyder det, at udlånet er reduceret med cirka to procent siden nytår.

– Det er efterhånden en kendt sag, at efterspørgslen efter finansiering efterlader en del at ønske, siger Lasse Nyby og tilføjer:

– Men tendensen til økonomisk tilbageholdenhed og opsparing betyder også, at vi oplever en stigende efterspørgsel på områderne formuepleje, kapitalforvaltning og pension. Og den aktivitet er ikke nogen uvæsentlig kompensation for den beskedne efterspørgsel efter udlån.

Spar Nord forvalter i dag næsten 10 milliarder kroner i bankens pensionspuljer, mens 3,8 milliarder kroner i frie midler er placeret i bankens fuldmagtsprodukter.

Opkøb på dagsordenen
Spar Nord overtog i april Basisbanks forretning inden for bolig- og andelsboliglån, og opkøb står stadig højt på Spar Nords strategiske dagsorden.

– Vi har de seneste år oplevet en betydelig søgning til banken med omkring 10.000 nye kunder netto hvert år, men i det nuværende marked er det ikke tilstrækkeligt til at imødekomme vores vækstambitioner. Derfor forfølger vi stadig relevante opkøbsmuligheder, og senest er vi som bekendt lykkes med at overtage forretning fra Basisbank, uddyber Lasse Nyby afsluttende.

Forfatter

Related posts

Top