Bedre hjælp til nordjyder med svær psykisk sygdom

Fra november indfører Psykiatrien i Region Nordjylland en ny behandlingsmodel – F-ACT (Flexible Assertive Community Treatment, red.), der skal styrke den ambulante behandling inden for psykoseområdet.

Lider man af eksempelvis skizofreni eller anden svær psykisk sygdom, så kan omkring 1.400 nordjyske patienter fremover se frem til et mere fleksibelt og koordineret ambulant behandlingstilbud.

– Der er et behov for at styrke vores indsats over for de borgere, der er allerhårdest ramt af svær psykisk sygdom. Den nye model er enormt spændende, for den giver fleksible muligheder for hurtigt at iværksætte en indsats for netop denne målgruppe, når behovet opstår, fortæller udvalgsformand Jette Ramskov.

Mere fleksibel behandling for patienten
Med den nye model tilpasser man tilbuddet til den enkelte patient ud fra behovet lige nu og her, forklarer Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør i Psykiatrien.

– I den aktuelle struktur er der lige nu en række adskilte enheder, der arbejder med den samme sygdomsgruppe, hvor nogen arbejder med patienten i faser, der kræver intensiv kontakt, mens andre arbejder med patienten i perioder, der kræver mindre intensiv kontakt. Det samler man nu i enheder, der indeholder flere tværfaglige teams, forklarer hun og fortsætter:

– For patienter med svær psykisk sygdom er tilstanden ikke statisk, så der kan hurtigt blive behov for et intensivt tilbud ved eksempelvis tilbagefald. Det forbedrer den nye model mulighederne for. Patienten tilknyttes et tværfagligt team, som løbende kan vurdere, hvordan man bedst hjælper patienten i den aktuelle situation. Det betyder blandt andet, at alle patienter kan tilbydes intensiv behandling, når der er brug for det, og så tilpasser man til standardbehandling, når patienten har det bedre, siger Tina Gram Larsen.

Tværfaglige kompetencer
I de enkelte teams med tværfaglige kompetencer vil man skabe en platform for tættere samarbejde med patientens netværk såvel som det kommunale niveau. Samtidig er der lagt op til, at der skal indgå medarbejdere med brugerbaggrund i disse teams.

– Der er erfaringer med, at medarbejdere med brugerbaggrund har stor betydning, når man behandler den enkelte patient. Samtidig er det helt i tråd med vores nuværende fokus på brugerinddragelse og samskabelse, siger Tina Gram Larsen.

F-ACT-modellen stammer fra Holland, og der er gode erfaringer med den både internationalt og i Danmark. F.eks. arbejder man med modellen i Norge og Sverige, mens det i Danmark er Region Hovedstaden og Region Midtjylland, der har indført det.

Forfatter

Related posts

Top