Bæredygtig turisme i Nordthy

Støtteforeningen Hannæs-Østerild har fået tilkendegivet fondsmidler på 293.000 kroner fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje til at udvikle bæredygtig turisme.

Derudover bidrager Thy Turistforening med yderligere finansiering, så projektet samlede budget nu lyder på 325.000 kroner.

– Vi er utrolig stolte af projektfinansieringen og ser det som en stor mulighed for at den lokale turistforening kan skabe værdi. Vi tror på et fælles ønske om at sikre en stærk turistbranche i Thy og det lokale samarbejde for at nå dette, udtaler turistchef, Mai Manaa. Thy Turistforening bidrager med yderligere finansiering i form af timer til projektudvikling, så projektets samlede budget er på 325.000 DKK.

Bæredygtig og sammenhængende turisme
Bæredygtig turisme handler om at sætte de stedbundne potentialer i spil og herigennem sikre, at der skabes en positiv effekt for lokalsamfundet.

Bæredygtig turisme bidrager derudover med miljømæssig, social og økonomisk værdi for borgere, virksomheder og områdets udvikling.

Området Hannæs-Østerild i Nordthy har mange attraktive oplevelser, bl.a. Vejlerne, Testcenteret og Bulbjerg. Det er steder, der allerede har en høj besøgsrate, men udfordringen er, at potentialerne ikke ’taler’ sammen. Der findes med andre ord ikke en tydelig og lettilgængelig formidling, der kobler de unikke oplevelsessteder og kommercielle services. Der mangler også guidning og formidling i det fysiske område, der giver turister mulighed for at skabe et overblik og planlægge et besøg. Hertil ønskes at udvikle et fysisk redskab, der helt konkret hjælper turisten med at planlægge et ophold.

Alt dette skal projektet nu forsøge at gøre op med.

LÆS OGSÅ:

Støtte til lokal, bæredygtig turisme i Thy

Foto: Thy Turistforening

Forfatter

Related posts

Top