Automatiske klapbroer vil få videoovervågning og døgnåbning

Af transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt  og
E
rhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V)

Der har lokalt været udtrykt bekymring for, om broerne vil blive betjent dårligere, når Vildsundbroen, Hadsundbroen og Aggersundbroen overgår til fjernstyring. Det er ikke korrekt. Det vil tværtimod betyde, at broerne får videoovervågning, og at vi alle får mulighed for at kunne sejle under 24 timer i døgnet.

Det er fuldt forståeligt, at planerne giver anledning til mange spørgsmål om både sikkerhed og fremtidig betjening. Men Vejdirektoratet har over for os og de lokale borgmestre slået fast, at der ikke vil ske forringelser, men snarere forbedringer. Sikkerheden vil eksempelvis blive forbedret i forhold til i dag, når alle broer bliver kameraovervåget, da der således ikke vil være nogen blinde vinkler. Med overvågning 24 timer i døgnet vil det også blive muligt i hele døgnet at lukke trafikken i den ene retning, hvis brede køretøjer eller andet skal krydse broen.

Blandt de lokale bekymringer er også, hvordan vedligeholdelsesarbejdet på broerne skal foregå i fremtiden. Vejdirektoratet har forsikret, at de har fuldt fokus på dette. Der vil således blive oprettet et lokalt forankret akutberedskab, der med en halv times varsel kan være fremme ved broerne og gennemføre mindre håndværksmæssige tilsyns- og vedligeholdelsesarbejder, når det er nødvendigt. Så broerne vil altså fortsat blive løbende vedligeholdt som i dag, og ved større mekaniske problemer vil der heller ikke være forskel på, hvordan de i fremtiden bliver udbedret.

Vi har stor forståelse for, at det er trist og vækker frustrationer, når brovagterne, som har været en del af lokalsamfundene igennem rigtig mange år, står til at miste deres job. Der skal ikke være tvivl om, at de har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Og det er da ærgerligt, når borgmestre giver udtryk for, at de ikke har følt sig ordentligt involveret af Vejdirektoratet i sagen på trods af, at Vejdirektoratet faktisk har informeret alle berørte kommuner. Men lad os ikke glemme den glædelige nyhed. Nemlig den, at fjernstyringen af broerne rent faktisk kan give mulighed for en bedre service, så vi kan krydse broerne alle døgnets 24 timer. Uden at vi går på kompromis med sikkerheden.”

Forfatter

Related posts

Top