Author Archives: Redaktion

Næssundfærgen ude af drift en uge mere

Næssundfærgen ude af drift en uge mere

Næssund Færgen er lige nu på sit årlige værftscheck og skulle være klar til at sejle igen fra den 5. maj. Men værftet har behov for mere tid til at gennemgå den aldrende færge. Derfor kommer Næssund Færgen først i gang igen fra mandag den 12. maj kl. 06.10. Til gengæld sejler Fæggesund Færgen uden

Forskere frigiver ulvekort

Naturhistorisk Museum i Aarhus og Institut for Bioscience-Kalø under Aarhus Universitet har netop frigivet det seneste kort over, hvor der findes ulve i Danmark. Kortet viser de sikre fund, dvs. resultater af DNA-analyser og dokumentation fra fotos fra bl.a. vildtkameraer. Ulvene i Danmark er i hovedtræk fundet i fem områder : Thy, området mellem Holstebro

Affaldssortering på Mors næsten i mål

Der er nu så småt ved at være styr på affaldssorteringen på Mors. De sidste affaldsstativer bliver distribueret ud til borgerne i dag og i morgen. Flere borgere har ifølge Morsø Folkeblad klaget til kommunen over, at affaldsselskabet ikke sætter affaldscontaineren tilbage efter tømning, og det problem er man nu ved at løse. En af

42.500 har søgt arealstøtte

Langt de fleste landmænd og konsulenter nåede i mål med årets ansøgninger om arealstøtte uden større problemer. Der er nu kommet mere end 42.500 ansøgninger om arealstøtte fra landbruget, oplyser NaturErhvervstyrelsen. De søger i alt om ca. 6,6 mia. kr. i støtte til deres arealer. Udover enkelte udfald har Tast Selv-service, hvor landmænd og konsulenter

Unge får hele Danmark i 3D

Skoleelever kan fremover gå på opdagelse i den danske natur fra computeren. Miljøministeriet har lagt hele Danmark ind i det populære computerspil Minecraft. Hele Danmark bliver nu tilgængeligt i 3D i det populære computerspil Minecraft. Dermed bliver Danmark det første land i verden, der lægger hele landet ud på nettet i 1:1. Fremover kan skoleelever

Statens Kunstfond skriver hvidbog om DR’s rolle i dansk musikliv

DR’s musikformidling skal blive bedre og mere varieret, ikke mindst i de gode sendetider. Det er ét af hovedbudskaberne i en aktuel hvidbog fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. DR formidler kun i begrænset omfang det rige og mangfoldige musikliv, som udfolder sig i alle dele af landet. I stedet går alt for mange ressourcer

Brosbøl åbner for afdragsfrie lån til forureningsramte boligejere

Miljøminister Kirsten Brosbøl giver nu en håndsrækning til boligejere, der venter på at få renset deres forurenede grund. De kan få et afdragsfrit statsgaranteret lån, så grunden kan blive renset med det samme. Regionerne får årligt 420 mio. kroner af staten til at rydde op på forurenede grunde. Jordforureningerne ryddes op i prioriteret rækkefølge, og

”Underlige fisk” på Moler Museet

”Underlige fisk” er titlen på den særudstilling, der åbnes med sæsonstarten på Moler Museet på Nordmors. Og titlen er ganske rammende, for når man studerer de mange fisk i udstillingen fra hele verden, undres man uvilkårligt over den mangfoldighed af skabninger, der svømmede rundt i havet for millioner af år siden. Fisk fra 12 forskellige

Politiet får nye redskaber i kampen mod spiritus- og narkobilister

Hvis en bilist gentagne gange bliver taget med narkotika eller for meget spiritus i blodet, skal politiet lettere kunne konfiskere køretøjet. I dag har et bredt flertal i Folketinget vedtaget et lovforslag, som på en række punkter skærper kursen over for spiritus- og narkobilister. Det glæder justitsminister Karen Hækkerup, at et bredt flertal i Folketinget

Danske firmaer bruger 2 milliarder på konflikter

Undersøgelser viser, at virksomhederne med lethed kunne spare over 200 millioner kroner hvert år, hvis bare 10 % af deres konflikter blev løst ved mediation fremfor retssager. Men virksomhederne overser de potentielle økonomiske gevinster, fordi de mangler viden om konfliktløsning ved mediation. – Der er en uheldig tendens blandt danske virksomheder til at se voldgift

Fødevareministeren hjælper kyllingerne

Fødevareministeren giver 40 mio. kr. til nye forbedrede fjerkræstalde, der forurener mindre og forbedrer dyrevelfærden. Publiceret 20. april 2014 Påskekyllinger med mindre stress, hønsefødder med sunde trædepuder og færre udledninger af ammoniak og CO2. Det er effekterne af de 40 mio. kr., fødevareministeren øremærker til indsatser i fjerkræstalde under Landdistriktsprogrammets Miljøteknologiordning i foråret 2014. –

Morsø Erhvervsråd fylder 50 år

Midt i påsken kan Morsø Erhvervsråd fejre sig 50 års jubilæum, nærmere bestemt den 20. april. Rådet indbyder derfor medlemmerne til jubilæumsreception fredag den 25. april på Musikværket, hvor der blandt andet bliver tale af Borgmester Hans Ejnar Bertelsen samt festtale af Direktør Johannes Riis fra Forlaget Gyldendal. Erhvervsrådet opfordrer organisationer, firmaer og andre, der

Top