At tale ting op eller ned?

Af Kristian Bro
Spidskandidat for Grøn Liste for Sandhed og Retfærdighed, til Thisted Kommunalbestyrelse 2017.
Til Lone Lærke Krag, journalist ved Thisted Dagblad.

Fra dagens TD (10.nov 2017). Din artikel fra Vælgermødet i Vesløs.
Den kritik der på vælgermødet blev fremført mod ældreplejen fra de andre kandidater er FAKE NEWS.
Der bliver fra mange sider fremført at THY skal tales op. Det er så let for udenforstående at kritisere noget.
TV elsker at lave indslag om ældre/gamle der ikke kommer ret tit i bad. Mange gamle VIL ikke i bad hver anden dag.
Journalisterne på TV har aldrig været i nærheden af SOSU arbejde. Jeg har i 5 år arbejdet i ældreplejen. Dvs jeg er fagperson. Min titel er hjemmehjælper, der både arbejder “ude og inde”.
Det er ikke retvisende det kritikerne på Vesløs-vælger-mødet fremfører. Hvorfor har du ikke ladet mine udsagn på mødet om, at hjemmepleje- og plejehjems-arbejdet kører tilfredsstillende komme med i artiklen? SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter (folk glemmer altid hjælperne) er nogen af de mest samvittighedsfulde jeg kender. Og sygeplejerskerne med. De kærer sig om deres medmennesker. At være SOSU er et kald. Jeg har kørt som dag-til dag-vikar for flere bureauer. Hos SOS-vikar vandt jeg en sommer 800 kr i præmie for at være den vikar (ud af 450 vikarer) der tog flest vagter med kort varsel (½-1 time i hele Storkøbenhavn/Nordsjælland).

Jeg er den i Thy der har arbejdet i flest hjemmeplejegrupper og på flest plejehjem. Der har da været travlt indimellem. Jeg blev i Helsinge ALENE overladt en afdeling med 10 gamle uden overlap på en aftenvagt. Det var krævende. Kun på Frederiksberg har jeg som udekørende fået sved på panden. 33 besøg i en bydel hvor det kun kan lade sig gøre at parkere ulovligt. Det var mest støttestrømper, men alligevel.

At jeg så er citeret i jeres udmærkede avis for på vælgermøde i Hurup at sige: “Lad Post Nord overtage hjemmeplejen” er jo nok rigtigt citeret, men jeg mener jo at når Frankrig HAR indført at postbudene kan besøge svage ældre når de alligevel kører på landet, kan Danmark også overveje muligheden. De plejekrævende kan ikke overlades til postvæsnet. At varme mad i en microbølgeovn, støttestrømper, øjendryp og andre småting kan de fleste postbude hurtigt lære.
Forfatter

Related posts

Top