Arbejdsmiljø på abonnement til lokale virksomheder

Som mindre virksomhed kan det være svært at få et samlet overblik over alle de krav der stilles til arbejdsmiljøet.

Derfor har Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest i Nykøbing besluttet sig for at hjælpe lokale virksomheder, så de lettere kan overholde reglerne og gøre arbejdsmiljøet til en fornuftig forretning.

– Vi oplever, at det kommer bag på flere virksomheder, at der eksempelvis er krav om en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Desuden kan vi se, at der også er flere, der ikke får gennemført den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Begge dele er lidt ærgerligt, fordi det dels kan gøres relativt hurtigt og dels kan være et godt redskab til at styrke arbejdsmiljøet i den enkelte virksomhed, fortæller Uffe Holst, der er arbejdsmiljøkonsulent hos det lokale arbejdsmiljøcenter.

Han forklarer, at Arbejdstilsynet løbende udsteder påbud til virksomhederne om at få gennemført både arbejdspladsvurderinger (APV) og den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Derfor er der også et ekstra argument for at få tingene gjort – at man undgå bøvl med myndigheden på området.

– Vores fokus er at gøre arbejdsmiljøet til en fornuftig forretning for den enkelte virksomhed. For eksempel kan et godt arbejdsmiljø gøre det lettere at fastholde og rekruttere medarbejdere og dermed spare virksomheden for tusindvis af kroner, understreger Uffe Holst.

Arbejdsmiljø på abonnement
For at støtte op omkring virksomhedernes behov, har Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest besluttet at indføre en ny service rettet mod egnens mindre virksomheder, hvor de kan tegne abonnement på den årlige arbejdsmiljødrøftelse og på arbejdspladsvurderingen, der som minimum skal gennemføres hvert tredje år.

Herudover starter Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest også et netværk for arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere. Også her er formålet at gøre det lettere for virksomhederne at overholde lovgivningen og samtidig gøre arbejdsmiljø til en fornuftig forretning.

– Når man har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, skal arbejdsgiveren efterfølgende år tilbyde halvanden til to dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Og det har vi valgt at samle i en fast pakke, som består af 4 årlige netværksmøder samt vores årligt tilbagevendende temadag i uge 43, Arbejdsmiljødagen, forklarer adm. direktør for Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest, Thomas Rosenkrands.

Begge tiltag oplever Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest, at der både er et behov for bedre overblik og samtidig et potentiale for at tilføre værdi til den enkelte virksomhed. For netværket håber man det første år at tiltrække minimum 10 medlemmer af hensyn til den interne sparring under møderne, mens abonnementsordningen for APV og arbejdsmiljødrøftelse ikke er afhængig af antal deltagerende virksomheder.

Forfatter

Related posts

Top