Arbejdsmarkedsråd hentede inspiration i Hanstholm

Det regionale arbejdsmarkedsråd – RAR Nordjylland – består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter – virksomheder, lønmodtagere, kommuner, skoler mv.

Rådet holdt sit årlige Strategiseminar i Hanstholm, hvor der var  fokus indsatser, der kan gøre en positiv forskel for hele Nordjylland.

– Med oplæg fra store lokale virksomheder som Idealcombi og Dolle a/s om deres nuværende og fremtidige behov for arbejdskraft og kompetencer. Med indspark fra Havnedirektøren om en havneudvidelse, som forventes at skabe 450 nye lokale jobs. – Og med en erhvervschef der beskriver området som et væksthus for initiativer og iværksætteri. Ja, så var det ikke et billede af Udkants Danmark, som RAR Nordjylland fik på sit besøg i Hanstholm, men snarere Udviklings Danmark, siger Rådsformand Birgit Frederiksen.

Foto : Dolle

Udfordringerne er der
Og slevom om udfordringerne er der i Thy, er der også vilje til at løse udfordringerne.

– Nok er der lokale udfordringer med at tiltrække højtuddannet og faglært arbejdskraft, når der er så langt til de helt store byer og til hovedtransportårer. Men områdets barske natur, og forståelsen for, at det ikke nytter at vente på, at nogen kommer og hjælper og sætter noget i gang, har skabt et fandenivoldsk gå på mod. Man tør tage initiativer, og når noget er sat i gang, så holder man fast for at komme helt i mål – også selv om modvinden kan være strid, siger Birgit Frederiksen.

Rådet har en rolle både der, hvor det går godt – hvor udfordringen er at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft – og der, hvor bekymringen hovedsageligt går på at få den lokale arbejdsstyrke kvalificeret til de job, som fremtiden byder.

– Vi fik på vores besøg i Thy eksempler på, at det er svært for virksomheder at ansætte tilstrækkeligt med lærlinge. Der er kun få unge ansøgere. I stedet gør man brug af en glimrende voksenlærlingeordning, så de lidt ældre dygtiggøres og bliver faglærte. Der var eksempler på, at højtuddannet arbejdskraft bruger området som indgang til arbejdsmarkedet – første job – og derefter søger mod større byer, som eksempelvis Aalborg. Vi fik klar besked: Udfordringerne er der, og man vil gerne have Rådets hjælp. Det gælder om at markedsføre området, de lokale virksomheder mv. Give de unge og de højtuddannede syn for sagen – fjerne mange udkantsfordomme ved hjælp af viden om virkeligheden – herunder om de mange gode virksomheder, der findes lokalt, hvor der er masser af udfordringer og udviklingspotentialer for dygtige og ambitiøse lærlinge og jobkandidater, siger Birgit Frederiksen.

Foto : Idealcombi

Tager masser af viden med sig hjem
Rådet tager en masse viden om udfordringer og potentialer med sig, og det vil vi agere på. Rådet har fokus på, at der er vækst og kompetencebalance i hele Nordjylland. Samtidig har de lokale aktører forhåbentlig fået øjnene op for, at Rådet er der for dem.

– Hvis man kontakter Rådet med udfordringer, tager vi det seriøst, der hvor vi kan hjælpe med viden eller initiativer, gør vi det; og der hvor der et større samspil, der skal sættes op, er det det, vi vil forsøge os med, slår Birgit Frederiksen fast.

Rådet arbejder lige nu med at et fælles nordjysk virkelighedsbillede – rent beskæftigelsesmæssigt.

– hvor går det stærkt pg hvor halter det? Her-og-nu men også ifht fremtidige jobåbninger og kompetencebehov, som forventes at opstå i takt med øget automatisering og stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Vi skal ikke være opgivende ifht de fremtidige udfordringer. I stedet skal vi se på, om ikke Mors/Thy, Nordjylland og Danmark egentlig står godt rustet til at vende udfordringerne til en fordel. Det har man gjort med Cold Hawaii konceptet, og det gør man lokalt med udnyttelse vind- og bølgeenergi. Automatisering og et stigende globalt fokus på bæredygtighed kan blive en gevinst for Nordjylland, hvis vi bare samarbejder om løsninger og deler viden, om hvad der virker, siger Rådsformand Birgit Frederiksen.

Forfatter

Related posts

Top