Arbejdet med ny kulturpolitik på Mors fortsætter i Bjergby

Arbejdet med at samle stof til Morsø Kommunes nye Kulturpolitik, der skal være udført til sommer, er godt på vej. Der har allerede været holdt et par møder med interesserede borgere, og nu kommer der et nyt.

Torsdag den 23. marts er emnet Kunstens betydning for bosætning. Mødet holdes i Radio Limfjords lokaler i Bjergby.

Der bor allerede en del kunstnere på Nordmors, og der er plads til flere der og andre steder i kommunen. Det skal drøftes, hvad kunsten kan betyde for bosætning, ikke blot af kunstnere, men som tiltrækning i almindelighed. Morsøs omdømme som Kulturø er i god udvikling, og det skal drøftes, hvordan dette omdømme kan veksles til nye indbyggere.

Inspiration udefra
Fra Skælskør kommer Metha Molsted fra Kunstnerlauget KIT og Pernille Kirkeskov-Hansen fra Kunstforeningen i Skælskør. De bliver bakket op af billedhugger Henrik Troelsen, der vil fortælle om konkrete samarbejdsprojekter, der er udsprunget af Kunsterlauget KIT. Derudover bliver der et oplæg fra den næsten fastboende kunstmaler Finn Have, der bidrager med egne erfaringer.

Mødet er åbent for alle. Det er gratis at deltage og for at være sikker på, at man kan få en bid brød, skal der tilmeldes ved Dorte Jensen, 9970 7042, eller mail d.jensen@morsoe.dk senest torsdag kl. 10.00.

Efter mødet i Bjergby mangler der at blive holdt to møder med fokus på henholdsvis kulturen og de unge og kultuen og erhvervslivet. Herefter skrives Kulturpolitikken med udgangspunkt i borgernes deltagelse med ideer og forslag.

Forfatter

Related posts

Top