Antallet af lærepladser i Region Nordjylland er fordoblet

Antallet af lærepladser i byggeriet i Nordjylland er næsten fordoblet på fem år.

Tidligere var det svært at få en læreplads, og det satte en stopper for manges drøm om at gå håndværkervejen. Men sådan er det heldigvis ikke længere. Det viser en opgørelse fra Dansk Byggeri over de seneste fem år.

Antallet af aftaler om lærepladser i bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland forventes i år at stige med knap 21 procent i forhold til året før.

Udviklingen fra 2014 tegner en stødt opadgående kurve. I 2014 var der 643 aftaler om lærepladser i byggeriet i Nordjylland. Med udgangen af 2018 forventer Dansk Byggeri, at der er aftalt 1.224 lærepladser.

Flere unge i Nordjylland vælger en erhvervsuddannelse
Ved udgangen af marts i år valgte flere unge i Nordjylland i 9.-10. klasse en erhvervsuddannelse end året før. I forhold til resten af landet er de unge i Nordjylland mere indstillet på at tage en erhvervsuddannelse.

Det nationale mål er, at mindst 25 procent af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Kommunerne i Region Nordjylland ligger generelt pænt over målet. Kun Aalborg med 17 procent og Hjørring med 24 procent lå under målet.

Antal indgåede aftaler, bygge- og anlægsbranchen, Region Nordjylland.
Kilde: Undervisningsministeriet og Dansk Byggeri

Forfatter

Related posts

Top