Antallet af anbringelser falder trods flere underretninger om mistrivsel

Antallet af underretninger om børn og unges trivsel i Thisted Kommune er fra 2016 til 2017 steget med næsten 28%. Aktuelt er der 670 aktive sager om børn og unge der mistrives.

– Mistrivsel dækker over mange ting, men overordnet set betyder det at barnets sundhed, udvikling og trivsel er i fare. Det kan være sig børn og unge der lider under socialt dårlige betingelser i hjemmet, som påvirker deres hverdag i sådan en grad at sociale relationer hæmmes, den daglige stuktur ”smuldrer” og dermed påvirker mulighederne for udvikling og indlæring, fortæller Direktør for Børne- og familieforvaltningen, Lars Sloth.

– Mistrivsel dækker også over gruppen af børn og unge med psykiatriske lidelser, herunder eksempelvis angst og depression, eller unge med misbrugs-udfordringer, siger han.

At antallet af underretninger på et år er steget med 28%, fra 716 underretninger (2016) til 915 (2017), er ikke nødvendigvis et udtryk for, at flere børn og unge mistrives, siger Lars Sloth:

Antal anbringelser uden for hjemmet i Thisted Kommune

Total anbragte i:
2016: 133 (heraf 15 nye anbringelser)
2017: 125 (her af 14 nye anbringelser)
Børn der er hjemgivet er ikke medtaget i disse tal.
Kilde: Thisted Kommune
Foto : Christian Kjeldsen
Forfatter

Related posts

Top