Antal overnatninger i Thy eksploderede i 2016

Med december måneds opgørelse fra Danmarks Statistik er de foreløbige overnatningstal for 2016 i hus (ekskl. feriehusovernatninger). Det samlede billede viser en fremgang i nordjyske overnatninger på 2,9 pct. i forhold til 2015. Det svarer til en samlet stigning på godt 127.000 overnatninger.

Ovenpå de faldende overnatninger i 2013 og 2014, tyder det nu på at kurven for alvor er vendt og nordjysk turisme går i den rigtige retning, selv om der stadig er et godt stykke vej til niveauet fra før krisen.

Det er de nordjyske feriecentre, der med en samlet stigning på næsten 49.000 overnatninger oplever den største fremgang. Hotellerne går frem med næsten 45.000 overnatninger og vandrerhjem med 43.500 overnatninger. Derimod oplever camping og lystbådehavnene en tilbagegang på hhv. 0,4 pct. og 2,3 pct. svarende til et fald på 8.000 og 1.700 overnatninger.

Ikke overraskende er væksten størst i Region Hovedstaden (4,1 pct.), men det er nyt, at Region Sjælland (4,6 pct.) er det område med størst vækst. Det samlede overnatningstal på landsplan lander på et plus på 3,4 pct. (ekskl. feriehus).

Den positive udvikling slår igennem på samtlige prioriterede markeder (Danmark, Tyskland, Sverige, Holland og Storbritannien) med undtagelse af Norge, som går tilbage med 4,4 pct. På den positive side går især de svenske og hollandske overnatninger frem med hhv. 7,2 og 17,1 pct., imens danske overnatninger stiger 3,9 pct. og tyske med 5,9 pct.

hotel-thinggaard-facade-indgang-30x15cm-300dpi-1030x519

På kommuneniveau går de to store turistkommuner, Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune, begge pænt frem med 3,5 pct. flere overnatninger. Den største procentvise fremgang er imidlertid at finde i Thisted Kommune, der i 2016 havde 25,7 pct. flere overnatninger. Omvendt er der tilbagegang i Aalborg og Rebild kommuner med hhv. 3,4 pct. og 4 pct.

Offentliggørelsen af feriehustallene for 2016 på landsplan viser en rekordstor fremgang, men i hvilket omfang den samlede vækst i de nationale feriehusovernatninger afspejles i de nordjyske overnatninger, står imidlertid først klart, når Danmarks Statistik offentliggør de regionale og kommunale feriehustal d. 6. april 2017. Se de nordjyske overnatninger her 

Forfatter

Related posts

Top