Ansatte kritiserer ledelsen på M.C. Holms Skolen

Det psykiske arbejdsmiljø er så dårligt, at sygefraværet er næsten dobbelt så højt som på andre skoler. Samtidigt har 3-4 lærere og pædagoger forladt skolen siden nytår.

Og det har fået  Thy-Mors Lærerkreds og pædagogernes fagforening BUPL på banen. De har nemlig ifølge Morsø Folkeblad fået et stigende antal henvendelser fra de ansatte.

Det er ifølge Tine Agenskov, næstformand i Thy-Mors Lærerkreds, lederstilen den er gal med. Medarbejderne tør ikke ytre sig kritisk overfor skoleledelsen, der består af skoleleder Michael Dahlgaard (der også er viceborgmester og sidder i kommunalbestyrelsen for Demokratisk Balance frem til næste valg) og viceskoleleder Poul Erik Christensen.

– Den generelle holdning blandt skolens lærere er, at skoleledelsen ikke forstår, at ledelse handler om tillid, troværdighed og rummelighed. I stedet praktiseres en ledelsesstil bygget på alliancer med medarbejdere og reprimander på skolekontoret, hvis en medarbejder har ytret sig kritisk, siger Tine Agenskov, næstformand i Thy-Mors Lærerkreds til avisen og fortsætter:

– Lærerne har en forventning om, at man som skoleleder skal kunne rumme, at medarbejderne tackler tingene forskelligt og kan have en kritisk holdning, men at man er lige gode venner næste gang, man mødes.

Det dårlige psykiske arbejdsmiljø er så dårligt, at antallet af sygemeldinger blandt de ansatte lå på 7% ved udgangen af sidste år og er faldet en anelse til 6.4%. Andre steder ligger man omkring 3.9%.

Nu skal eksterne konsulenter fra BUPL og Arbejdsmiljøcenter Mors forsøge at løse problemerne.

Skoleleder Michael Dahlgaard vil – ifølge Morsø Folkeblad – ikke kommentere sagen af hensyn til fortroligheden mellem skolens medarbejdere og ledelse – sidstnævnte som han selv er en del af.

Forfatter

Related posts

Top