Ankestyrelsen giver Morsø Kommune ret i halvdelen af sagerne

Hvert halve år sender Ankestyrelsen en statistik over antallet af ankesager på Social- og Beskæftigelsesområdet til de enkelte kommuner.

I statistikken er bl.a. anført hvor mange sager under de respektive lovområder, som er stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist.

Morsø Kommunes Social- og Beskæftigelsesområde har i 1. halvår 2021 fået behandlet i alt 26 sager: Heraf er 13 sager stadfæstet, 5 sager hjemvist, 8 sager ændret og 0 sager afvist.

I halvdelen af klagesagerne er Ankestyrelsen enig i den beslutning, som Morsø Kommune har truffet. I 8 tilfælde har styrelsen enten ændret eller ophævet kommunens opgørelse imens der i fem sager er truffet beslutning om, at sagen skal behandles en gang til og dermed at der skal træffes en ny afgørelse.

I første halvår 2020 behandlede Ankestyrelsen 27 klagesager fra Mors. 23 af sagerne blevet stadfæstet, 2 blev ændret eller ophævet, 1 blev hjemvist mens 2 sager  blev afvist.

Forfatter

Related posts

Top